Vem drabbas värst av en separation?


I Sverige sker ungefär mellan 20-30.000 skilsmässor varje år. Lägger man till separationer till denna stora siffra så förstår man också att det finns ett ganska stort antal personer som sett hur en dröm gått i kras. Man gifter sig med den man älskar - men man inser efter en period att det varit ett felaktigt beslut. skälen till denna insikt kan variera och här kan vi nämna alltifrån att kärleken tagit slut, att man vuxit ifrån varandra, att någon förvandlats till det sämre, att ena parten visat sig vara våldsam, otrogen, kriminell och så vidare - oavsett skäl: skilsmässor och separationer är en stor del av vår vardag. Du känner förmodligen någon som separerat, du kanske precis har skilt dig eller känner att du borde ta det steget.

Det är finns nästan alltid en förlorare vid en skilsmässa eller en separation. Dels har vi den känslomässiga aspekten där någon av parterna kanske inte vill avsluta förhållandet och därigenom upplever besvikelse. dels har vi också en ekonomisk aspekt. Även om man vid en skilsmässa utgår från givna regelverk där man har rätt till halva giftorättsgodset - efter att man räknat av skulderna - så kan det finnas viss besvikelse vid bodelningen. Det finns många exempel på där exempelvis maken undanhållit en del av sina tillgångar och där kvinnan således inte kommer åt det hon har rätt till. dessutom så ska man också peka på en annan ekonomisk nackdel som kan synas vid en skilsmässa.

Olika ekonomiska konflikter och tvister

Hur värderar man egentligen tid? frågan blir relevant sett till att många - i synnerhet kvinnor - valt att vara hemma med barnen under en tid, valt att gå ner i tid på jobbet för familjen skull och därmed också gett upp en del av sin inkomst; men framförallt sin pension. Där finns ett problem i och med att många män ser sig ovilliga att räkna den tiden som något ekonomiskt och därmed också ställer sig ovilliga att, så att säga, ersätta den. Där har vi två stycken exempel på hur en skilsmässa kan skapa osämja, leda till konflikter och skapa en fiendeskap mellan två personer som en gång älskat varandra.

Ställer man dock frågan om vem som drabbas värst vid en separation så måste man dock ställa det ekonomiska åt sidan och peka på en tredje part som finns i många skilsmässor. Detta i form av barnen. Det är alltid tufft för ett barn att se sina föräldrar gå skilda vägar. Även om skilsmässan i fråga sköts på ett snyggt sätt. Ju yngre barnet är, desto mindre förstår det och det innebär att barnet kan ta på sig skulden, anklaga sig själv för att vara den som gjort att beslutet tagits och så vidare. En tankevurpa som kan ge skador för livet och som sätter ett högt krav på föräldrarnas agerande vid skilsmässan. God kommunikation är A och O i den frågan; barnen måste vara delaktiga och få veta vad som sker, varför det sker och att det inte är deras fel. Detta oavsett om föräldrarna kommer överens eller inte.

Ett ännu värre scenario finns också tyvärr. Detta då en skilsmässa mynnar i en konflikt om just barnen. märk väl - om barnen, inte på grund av dem. Det vill säga om vem som ska ha rätt om vårdnaden och där en vårdnadstvist ligger i mynningen eller har påbörjats. En vårdnadstvist - om inte skälen är av måste-karaktär (misshandel, våld i hemmet. risk för att barnen skadas, pedofili, kraftiga samarbetsbesvär  och så vidare) - kan äga rum och för barnen så blir det extra viktigt att de inte hamnar i skottlinjen. Ett bra sätt att stoppa en vårdnadstvist och komma överens utan att det hela behöver hamna i domstol är att delta vid så kallade samarbetssamtal som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda. För barnen skull så brukar man från kommunens sida erbjuda gruppterapi där barn i samma situation kan dela sina tankar och erfarenheter med varandra. De mest utsatta vid en skilsmässa eller en separation är också också de som riskerar att fara som mest illa: barnen. Därför bör man som förälder också ha deras bästa i åtanke. Det gäller att agera vuxet och försöka lindra smärtan.

Barnen drabbas värst

Oavsett vilket scenario som kommer vid en skilsmässa - en ekonomisk tvist eller en tvist kring vårdnaden om barnen - så finns det hjälp att få. Vi skulle alltid rekommendera en kontakt med en kunnig jurist inom familjerätt. Detta dels för att få veta vad man har rätt till och vad som gäller (från båda sidor) och dels också för att se att allt går rätt till.

En erfaren jurist och dennes professionalism inom området kan göra att båda parter tar ett steg tillbaka, litar på sina respektive ombud och gräver ner sina stridsyxor. http://www.familjerätten.nu är ett bra exempel en byrå inom familjerätt där man kan läsa om vad som gäller, vilken hjälp man kan få samt hur mycket exempelvis en vårdnadstvist kostar och hur den finansieras.

 

20 Nov 2017