Vårdnaden om barnen vid en skilsmässa


Att två stycken personer skiljer sig i dagsläget är i sak ingenting som någon längre reagerar på. En skilsmässa som beror på att kärleken falnat, att man vuxit ifrån varandra eller som av någon annan inträffar är inte hela världen. Visst – en skilsmässa är alltid tråkig och trist och den är – oavsett anledning – också tuff för de inblandade; både psykiskt och rent praktiskt. Något som blir än mer påtagligt om det finns barn inblandade och det är också med dessa vi har vår utgångspunkt i denna text.

Vi bortser alltså här från känslorna hos föräldrarna samt det praktiska arbetet med att dela upp hus och övrig bohag mellan sig och ser istället till hur man löser vårdnaden om barnen och hur man kan lösa den detaljen.

Här ska man direkt tillägga att de flesta skilsmässor slutar med att föräldrarna fortsätter att ha delad vårdnad och att detta också är det som – i de flesta fall – är att föredra. Ligger det ingen kriminell handling – pedofili, incest, missbruksproblem, misshandel inom hemmet – eller någon allvarlig psykisk åkomma bakom beslutet om en skilsmässa så mår barnen ofta bäst av en delad- snarare än en ensam vårdnad. Tyvärr så brukar dock inte alla skilsmässor sluta på detta sätt och i – alltför – många fall så slutar det med att föräldrarna inte alls kan komma överens om vårdnaden och är den ene parten stämmer den andre för att få ensam vårdnad.

Där har vi – förutsatt att den andre motsätter sig denna stämning – en vårdnadstvist och detta är något som man till varje pris ska försöka undvika. En vårdnadstvist är nämligen något som alltid drabbar dem den handlar om – barnen – och en sådan brukar kunna ge sår som dessa för med sig under hela livet. Detta är också den stora anledningen till att alla kommuner i Sverige är tvungna att erbjuda en lösning i form av ett- eller flera samarbetssamtal innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ett samarbetssamtal går – kortfattat – ut på att föräldrarna får sätta sig ned och diskutera tillsammans med utbildad och kunnig personal från Socialtjänsten om det inte är möjligt att på något sätt avstyra ansökan om ensam vårdnad. Ett sätt som ofta fungerar.

Samtalet i fokus

Det som ofta sker vid ett samarbetssamtal är att föräldrarna börjar se saker och ting ur barnens perspektiv snarare än sina egna. Det vill säga; man får inblick i hur uppslitande en vårdnadstvist kan vara och man ser hur skadlig en sådan kan vara för barnen. Ofta så räcker det här för att förhindra att denna vårdnadstvist fortlöper och att föräldrarna i fråga fortsätter den delade vårdnadsformen.

Genom enkla samtal - med fokus på barnen – ledda av professionella människor så kommer man ofta fram till till en lösning som är till gagn för alla inblandade. Det här kan innebära att barnen bor varannan helg hos den ena föräldern medan veckorna spenderas hos den andre etc.

Oavsett så är ensam vårdnad i de allra flesta fall en sämre lösning än vad delad sådan är. En vårdnadstvist baserad på personlig vendetta är ingenting som gynnar någon och att använda barnen som bollträ för att straffa den andre föräldern drabbar alltid i första hand barnen i fråga. Ensam vårdnad ska vara det absolut sista alternativet. Läs mer om familjerätt och relaterade frågor här.

15 Aug 2017