Vad innebär ensam vårdnad?


Egentligen kan man säga att det finns två typer av ensam vårdnad – eller åtminstone två stycken olika scenarion som omfattar begreppet. Om vi börjar med det lättaste så handlar det om att två stycken föräldrar skaffar ett barn och där de inte är gifta. I sådana fall så kommer nämligen ensam vårdnad att gå till mamman och detta är något som inte många är medvetna om. Det finns trots allt många som lever i ett samboförhållande och skaffar barn i dagsläget och genom att fylla i en enkel blankett som skickas till Socialnämnden så kan man få en ensam vårdnad ändrad till en gemensam sådan – något som naturligtvis är att föredra då både föräldrarna i så stor del som möjligt ska bidra och vara delaktig i allt som rör sitt barns framtid.

Vi kan här vidare ponera i att det par vi nämnde ovan de facto varit gifta – i ett sådant läge så hade det per automatik blivit så att en gemensam vårdnad tilldelats; modern hade alltså i detta fall inte fått ensam vårdnad. En ganska uråldrig regel och lag, kan man kanske tycka. I ett så modernt samhälle som vi trots allt har i Sverige så borde en gemensam vårdnad vara utgångspunkten – oavsett om föräldrarna i fråga har ringar på sina fingrar eller inte.

Vi lämnar dock detta åt sidan och ger oss istället in på nästa del av området ensam vårdnad och för enkelhetens skull kan vi säga att det återigen handlar om det par som vi hade som exempel ovan – men denna gång förflyttar vi oss ett par år framåt i tiden och säger att barnet är exempelvis sju år gammalt.

Det som har hänt nu är att föräldrarna ansökt om skilsmässa och inte kan komma överens om hur vårdnaden om barnet ska se ut. Mamman vill nämligen flytta till en annan ort och söker därigenom ensam vårdnad – hon tycker att denna lösning är den bästa för barnet. Det här är något som pappan kraftigt motsätter sig; han vill ha gemensam vårdnad även fortsättningsvis och tycker att denna flytt enbart är ett svepskäl för att förstöra för hans framtida umgänge med barnet. Det här leder till en annan sak – nämligen en vårdnadstvist.

vårdnadstvist

Hur löser man en vårdnadstvist?

Det första som sker här är att kommunen som familjen bor i erbjuder dem ett så kallat samarbetssamtal. Detta innebär att föräldrarna gemensamt får sätta sig ner tillsammans med en neutral och objektiv person – exempelvis en psykolog – och tala i saklig ton om hur lösningen ska se ut.

Varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda samarbetssamtal och detta då man alltid utgår från att gemensam vårdnad är bättre för barnet än vad en ensam vårdnad är. Det här brukar faktiskt hjälpa – istället för att en vårdnadstvist går hela vägen till Tingsrätten så brukar samarbetssamtalet vara exakt den hjälp som föräldrarna behöver.

Så också i vårt exempel – föräldrarna kommer nämligen överens om att gemensam vårdnad fortfarande ska vara det alternativ som används. Det som skett här är att man kommit överens om att barnet ska bo hos mamman – i hennes nya ort – och att det två gånger i månaden, över helgen, ska bo hemma hos pappa. Så kan alltså en diskussion leda till att en stämningsansökan om ensamvårdnad dras tillbaka.

Här kan du läsa mer om hur en vårdnadstvist går till och även få rådgivning inom familjerätt.

När ensam vårdnad är det enda alternativet

Man ska även veta att ensam vårdnad ibland kan vara det enda alternativet. För vissa blir en skilsmässa något som sker som en följd av att man exempelvis far illa i hemmet. Det kan handla om fysisk såväl som psykisk misshandel och det kan drabba barnen eller en själv.

En våldsam partner erbjuder ingen trygg och kärleksfull miljö. Det är ett starkt argument till att söka ensam vårdnad efter en skilsmässa eller en separation. Samma sak gäller även för andra skäl dit vi kan räkna exempelvis grov kriminalitet, sexuella övergrepp, psykisk sjukdom som riskerar att skada barnen, missbruk och risk för kidnappning. Det senare kan ske i synnerhet då det kommer till nysvenskar där man sett exempel på att exempelvis pappan - efter en skilsmässa - försöker lämna Sverige och ta barnen med sig.

Vid sådana lägen så är det viktigt att man söker hjälp. Rätt försvar är ett måste och detta både sett till att en advokat specialiserad på familjerätt/vårdnadstvister kan leda saker och ting i bevis genom att undersöka och intervjua människor i ens närhet. Dels så handlar det även om att få ett stöd genom den jobbiga - extremt jobbiga - process som en vårdnadstvist innebär. Det handlar om en känslomässig berg-och-dalbana där man behöver en axel att luta sig mot. Det kommer att behövas då utgången nästan alltid är oviss och detta som en följd av att man alltid utgår från att gemensam- snarare än ensam vårdnad är bäst för barnen. En skicklig advokat kan göra skillnad i den här frågan.

Man ska emellertid även vara medveten om att ensam vårdnad inte innebär att den andra föräldern utesluts. Det finns fortfarande en umgängesrätt att ta hänsyn till och det innebär att den andra föräldern har rätt att träffa sina barn och då enligt ett på förhand överenskommet schema.


Uppdaterad: 19 augusti 2021

29 Mar 2017