Vad händer om du blir stämd på vårdnaden av dina barn?


Det har skett en märkbar kning av vårdnadstvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Det rappporterar tidningen dagensjuridik.se. Dessutom har de blivit mer infekterade och svårare för alla parter. Domstolarna har även blivit hårdare i sina bedömningar:

"Det finns en övertygelse hos parterna om att de har rätt och att de ska få detta bekräftat bara de går till domstol", enligt en lagman.

Mellan åren 2005-2015 ökade antalet vårdnadstvister med 100 procent. Man gjorde en undersökning av både antalet vårdnadstvister och karaktären av dem. 176 advokater intervjuades och de berättar sammantaget om hur vårdnadsvisterna har ndrat karaktär. Många av dem menar att tonen mellan parterna har hårdnat och hur det har blivit svårare att nå kompromisser.

En del advokater menar till och med att vissa av dessa juridiska tvister hade kunnat undvikas ifall parterna bara hade kunnat komma överens och kompromissat i stället för tvista med varandra i domstolen.

Så hur gör man om man blir stämd?

Skulle det vara så att du blir stämd i domstolen av barnets andra förälder är det viktigt att du tar kontakt med en advokat. Då gäller det att du anlitar en advokat som är duktig på familjerätt, som det heter. Familjerätt eller humanjuridiken, som det också kallas är den delen av juridiken som innefattar allt från vårdnad, boende och umgänge med de egna barnen, migrations- och asylrätt och annan lag som gäller människor. Juridiken är ett stort område och de flesta advokater specialiserar sig inom ett, eller fler närliggande områden. På det sättet har vi affärsrätt, brottsrätt och så vidare. När det kommer till stämningar inom familjen, eller tidigare familjer, är det inte något som faller inom ramen för det alllmänna åtalen. Alltså, mördar man någon, är det alltid staten som åtalar en misstänkt mördare, tjuv, kidnappare och till exempel våldtäktsmän (eller kvinnor). Men i fall när det rör till exempel vårdnaden av ett barn, faller det inte under allmänt åtal, utan i en civil domstol.

När en stämning görs i en civil domstol – som är den samma domstol som allmänt åtal – handlar det inte om att avgöra ett fall som man är skyldig till ett brott utan "rimligt tvivel" att man är skyldig. Här handlar det i stället om att döma efter vad som är bäst för barnen, som det tvistas om.

Viktigt anlita rätt advokat

Skulle det hända dig att din tidigare partner och barnets förälder stämmer dig på vårdnaden, bör du genast ta kontakt med en duktig advokat. Rätt advokat kan innebära att du vinner vårdnaden eller inte. Rätt advokat innebär oftast att du vinner ett mål eller ej. En domstol (en eller tre domare som dömer) har sällan kunskap om barn. De tycker det är svårt att veta vad som är bäst för ett barn. Därför anlitar de helst socialtjänsterna runt om i landet för att göra "vårdnadsutredningar" som ska ta reda på vad som är bäst för barnet och vad som inte är det. Tyvärr har socialtjänsterna sällan kompetensen eller rätta förutsättningar för att ta reda på vad som är bäst för ditt barn. De pratar med båda föräldrarna och får deras versioner om barnet. Ofta får de helt olika versioner om vad som är bäst för barnet och sjävla barnet hamnar i kläm. Ingen pratar md barnet, barnet kommer inte alls till tals, trots att lagen säger att barn ska komma till tals, oberoende ålder, bara barnet själv förstår vad det handlar om. Det är därför som alltmer har hamnat på att man anlitar en duktig advokat som kan föra barnets talan och som är duktig på att föra sin talan i rätten.

31 Aug 2018