Rättshjälpsmyndigheten


Vad gör rättshjälpsmyndigheten

Hamnar man i en tvist så bör man ha ett juridiskt ombud; saknar man pengar för att anlita ett sådant så kan man ansöka om rättshjälp - det gör man hos Rättshjälpsmyndigheten.

Normalt så betalas kostnaden för ett juridiskt ombud av den egna hemförsäkringen. Åtminstone till viss del - alla försäkringar ser olika ut och har olika tak för det så kallade rättsskyddet. Det bör man således se över, som en liten parantes. Men, i vissa fall så kanske man av någon anledning saknar hemförsäkring och då står man ganska sårbar om en tvist skulle ta vid. Det kan handla om ganska mycket pengar för en advokat/jurist och här kan en viktig samhällsfunktion fånga upp de som hamnar vid sidan av.

I Sverige så har vi nämligen ett system som kallas rättshjälp och det innebär konkret att man även som mindre bemedlad eller som avsaknad av rättsskydd via hemförsäkringen kan få juridisk hjälp och konsultation. Ansökan om rättshjälp sker av den advokat man anlitar och ärendet bedöms av Rättshjälpsmyndigheten - det är även den myndigheten som fattar det slutliga beslutet.

juridik

Har alla rätt till rättshjälp?

Den bedömningen som Rättshjälpsmyndigheten gör utgår från några viktiga parametrar. En av dessa handlar om huruvida den som ansöker har möjlighet till rättsskydd. Är så fallet så kan man inte få rättshjälp. En annan faktor handlar om inkomst och förmögenhet. Den ekonomiska underlaget - inkomst, försörjningsbörda, skulder och förmögenhet - får inte överstiga 260.000 kronor och det ska även bedömas vara rimligt att staten - skattebetalarna - bekostar ärendet i fråga.

Viktigt att tillägga är att den första kostnaden måste betalas ur egen ficka. Den första och initiala kontakten som tas med en advokat - rådgivningen - bekostas inte av en eventuell rättshjälp. Det krävs två timmar och varje sådan debiteras - enligt fastställd taxa - med 1725 kronor. Den summan kan emellertid komma att sänkas beroende på din inkomst och den kan till och med bli gratis om du helt saknar medel att betala.

Se över din hemförsäkring

Alla har inte - som man kan utläsa av det vi ovan skrev - rätt till rättshjälp. Det kan innebära att många kan hamna i kläm i samband med en tvist. Man kanske saknar hemförsäkring och man kanske tjänar lite för bra för att beviljas rättshjälp. Om detta finns det inte mycket att säga. Det är oturligt och synd att det ska behöva bli så.

Den enda uppmaningen vi kan ge i samband med detta är att - återigen - se över hemförsäkringen. Många tror att en sådan bara skyddar mot skador i hemmet och stölder av egendom. Så är inte fallet: en hemförsäkring täcker det mesta - sjukdomar, reseskydd, överfallsskydd som exempel - och det innebär att man alltid ska se över vad som inkluderas i den egna.

Hur pass mycket täcker ditt rättsskydd? Det finns ofta ett övre tak - säg på 200.000 kronor - och rättsskyddet brukar därtill täcka 80 % av kostnaderna som tvistens nota slutligen hamnar på. Vissa försäkringsbolag har mer blygsamma ersättningsnivåer och vårt råd är att du ser till att få ett så bra rättsskydd som möjligt. Man vet aldrig då man kan hamna i en tvist - men om man gör det; ja, då önskar man ett vattentätt rättsskydd. Det är aldrig säkert att Rättshjälpsmyndigheten beviljar en ansökan. Tvärtom; det är ganska troligt att den avslås i många fall.

Rättshjälpsmyndigheten - bör taket för rättshjälp höjas?

Många ställer sig frågan om det verkligen är rättvist att hålla kvar vid systemet rättsskydd/rättshjälp i samband med tvister. Det finns definitivt ett värde i att se den frågan ställas. För, vad händer om man av någon anledning inte har en hemförsäkring som i sin tur ger ett rättsskydd i samband med en tvist - och där man även, vid en ansökan hos Rättshjälpsmyndigheten, får ett avslag på en ansökan om rättshjälp?

Här ska man tillägga att detta inte alls är ett ovanligt scenario. För att beviljas rättshjälp av Rättshjälpsmyndigheten så krävs det att man inte tjänar för mycket pengar. Där ligger gränsen på en årlig inkomst som ska underskrida 260.000 kronor per år. Det talande i detta är att taket inte har höjts på 20 år och att detta gör att många hamnar i kläm: man tjänar lite - märk väl:lite - för mycket pengar för att få rättshjälp och saknar samtidigt skydd i sin hemförsäkring. Det innebär att man då också ska betala kostnaderna i samband med tvisten ur egen ficka - något som kan bli väldigt dyrt.

Detta ligger egentligen stick i stäv med att alla - oberoende av hur ekonomin ser ut - ska ha rätt till ett bra försvar. Det handlar samtidigt om att inkomsterna har höjts i Sverige och att detta skapat ännu längre ner till taket för rättshjälpen. Genom detta så hamnar också fler i kläm. Många erkända advokater och omhuldade jurister pekar på att detta innebär en större rättsosäkerhet. Har verkligen alla samma chanser att vinna en tvist - eller handlar det om att den, som nu, inte tjänar lagom har störst möjligheter? Klart står att Rättshjälpsmyndigheten har ett problem som bör ses över.


Uppdaterad: 23 augusti 2021

4 Oct 2019