Misstanke om brott ger dig rätt till offentlig försvarare


Skulle du bli misstänkt för ett brott så har du rätt att välja en offentlig försvarare – en brottmålsadvokat som sköter ditt försvar. Vi säger att du har rätt att välja då detta är lite oklart för många misstänkta. Man tilldelas nämligen en offentlig försvarare av rätten, men här kan man alltså göra ett aktivt val som misstänkt också. En möjlighet som man ska ta tillvara på. Det finns nämligen en viss risk att den offentlige försvarare som tilldelas en kanske inte tar fallet på det allvar man som klient kan kräva, det finns en risk i att exempelvis personkemin inte stämmer och det kan finnas en risk i att denne brottmålsadvokat saknar nödvändig vana av fall som liknar det du är misstänkt för. Väljer du på egen hand en brottmålsadvokat har du större chans att se en friande dom eller en lindrigare sådan. 

Grövre brott ger rätt till offentlig försvarare

Vi ska även tillägga att lindrigare typer av brott inte ger rätt till en offentlig försvarare. Är du misstänkt för ett snatteri så kommer denna möjlighet inte ges – däremot så kan du själv kontakta och anlita en brottmålsadvokat för ditt försvar. Dennes arvode får du dock bekosta själv och ur egen ficka. Kostnaden för en offentlig försvarare – som du alltså har rätt till vid grövre brott – täcks av staten. Skulle du bli dömd så kommer du att få betala delar av- eller hela beloppet tillbaka till statskassan. Din brottmålsadvokat har redan fått arvode och övriga omkostnader betalda. 

Vikten av att välja rätt brottmålsadvokat

Som sagt. Väljer du på egen hand vilken brottmålsadvokat som ska fungera som din offentlige försvarare så ökar dina chanser i rätten. Vårt råd är att du väljer en brottmålsadvokat som specialiserat sig på just de typen av brott du är misstänkt för. Just begreppet brottmål är nämligen brett - allt från stöld, sexualbrott, misshandel, narkotikabrott, mord och rån inkluderas i termen. Är du misstänkt för exempelvis ett narkotikabrott så bör således din offentlige försvarare vara erfaren inom just detta specifika område. 

Vikten av personkemi

En annan viktig detalj handlar om hur väl ni kommer överens. Din offentlige försvarare kan mycket väl vara din enda egentliga kontakt med omvärlden – återigen beroende på brott och om du exempelvis är häktad - under processen. Även bortsett från den primära uppgiften – att sköta ditt försvar – så fyller en brottmålsadvokat en funktion i att agera stöd och vara en axel att luta sig mot då det blåser som värst. Detta går även att relatera till om du är släppt på fri fot i väntan på rättegång. Omvärlden kan – vid vissa typer av brott – döma hårdare och vända ryggen till. Här kan således advokaten man anlitar vara den person man vänder sig till innan dom har fallit och man, förhoppningsvis, blir frikänd för brottet man varit misstänkt för. 

15 Feb 2018