LVU- omhändertagande


Alla barn har precis som vuxna har samma rättigheter och lika värden och barnen har med all rätt att få växa upp i en miljö fri från våld. En trygg och säker miljö som ska skyddas från alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. De allra flesta föräldrarna i  Sverige är emot att använda våld och kroppslig bestraffning i barns uppfostran, men ändå är det många barn som utsätts för våld av olika slag.

LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, det är en lag som reglerar omhändertagande av barn. Ett barn kan omhändertas om miljön som barnet vistas i är skadlig för dennes hälsa eller utveckling. Det kan till exempel handla om föräldrar som misshandlat sina barn eller på grund av psykiska problem eller missbruk inte kan tillhandahålla en säker miljö där barnet känner sig trygg, får mat, rena kläder eller andra grundläggande behov. Det är höga krav på att det ska handla om en allvarlig situation för barnet innan det ska bli aktuellt att tillämpa LVU.

Det är således socialnämnden som har mandat att omhänderta barn eller ungdomar som av någon anledning far illa hos sin familj eller som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Vart barnen placeras är antingen på familjehem eller behandlingshem beroende på vilka behov som finns för att ge barnen eller ungdomarna en chans till bättre framtid.

Vem tar beslutet?

Förvaltningsrätterna tar ett beslut om ett omhändertagande och placering på behandlingshem eller familjehem enligt LVU kommer i fråga. LVU ses ofta som det sista alternativet av en rad möjligheter till stöd och hjälp. Att hitta ett behandlingshem som passar för den specifika situationen har även socialnämnden ansvar för. Tingsrätten kan även besulta om omhändertagande vid specifika problemställningar, såsom vid vissa rättsfall.

Det är viktigt att föräldrarna och socialnämnden samarbetar med varandra för att komma fram till lösningar och behandlingsformer som alla kan leva med och förstå. Föräldrarna har en stor roll i barnens liv, även när det gäller omhändertagande. Samtycke är viktigt för att omhändertagandet ska bli lyckat i längden, även om det av praktiska skäl vid vissa omständigheter inte är möjligt. Ofta är det föräldrarna själva som kommer i kontakt med socialnämnden för att hjälpa sina barn, men det kan variera. Är barnet över 15 år har de stort inflytande själva på den process som kan leda till LVU-omhändertagande. Men allra oftast ligger familjetragedier bakom omhändertagande, och då är det speciellt viktigt att visa hänsynsfullhet och varsamhet.

Läs mer på http://www.lvuadvokat.se/ som arbetar med LVU och har jour dygnet runt.

14 Jul 2017