Kan jag stämma någon för min halkolycka?


Sverige är inte USA och vi har inte samma juridiska rättigheter - och möjligheter - som den stora grannen i väst och befolkningen där har. På gott och ont. Men, vi kan säga att det handlar om olika typer av tvister där man som privatperson bestämmer sig för att stämma ett företag som en följd av deras försumlighet. I USA är detta inte alls ovanligt, i Sverige sker det mer sällan.

Det har sina förklaringar i att det dels är ganska lukrativt i USA att som privatperson driva en process mot ett större företag - om man ser sig ha goda chanser till vinst eller till någon typ av förlikning. I Sverige så är det inte alls lika lukrativt rent ekonomiskt och dels så finns inte traditionen av att stämma vare sig folk eller företag på samma sätt.

I USA finns pengar att tjäna genom stämningar

I USA så kan man säga att många söker sig till elden i jakt på rikedom. Här skyr vi elden och om vi bränner oss så ska det mycket till innan vi vidtar några andra åtgärder än att möjligen säga till på skarpen. Det kan innebära att en person som befinner sig på en restaurang i USA och halkar på ett golv hinner skriva sin stämningsansökan innan han landat - skämtsamt, naturligtvis.

Om du skulle halka på ett golv i Sverige så skulle du inte söka ekonomisk ersättning om du inte gjort dig väldigt illa. Där skulle du också ha goda möjligheter att bli ersatt, men då bara för sveda och värk samt för utebliven inkomst under tiden; detta medan amerikanen kan tjäna grova pengar på sin olycka.

Som exempel på detta så tilldömdes en restaurang i Pennsylvania att betala en kvinna drygt 113.000 dollar som en följd av att hon halkat i en pöl med läsk och brutit sitt nyckelben. Något som naturligtvis hon förtjänat ersättning för - men där man A) kan ifrågasätta det höga beloppet och B) ha i åtanke att den läsk hon halkade i fanns där som en följd av hon några sekunder innan kastat ett glas Pepsi efter sin pojkvän. Rättvist? Vi är diplomatiska här och säger att vårt svenska rättssystem förmodligen är att föredra.

Du kan få restaurangägaren att anlita en golvläggare

Vi sa att du kan bli ersatt och att du kan driva en process mot en restaurangägare i exempelvis Stockholm om du skulle halka på golvet och där det uppenbarligen är så att golvet i fråga är i ett så pass dåligt skick att olyckan inte skulle kunna undvikas. Det skulle då också tvinga restaurangen att vidta åtgärder i form av att genomföra en golvslipning eller helt byta golvet genom att anlita en golvläggare.

Det kan kanske vara en bra poäng att ta med sig för dig som driver någon typ av verksamhet i Sverige. Se till att hålla dina golv i ett bra skick, genomför en golvslipning eller - ännu bättre - se till att en golvläggare lägger ett golv som ingen riskerar att halka eller göra sig illa på.

En golvläggare kan dels anpassa golvet efter din verksamhet - både säkerhetsmässigt och efter din design i övrigt och dels också göra att ditt golv är bättre lämpad för sin verksamhet. Det kan innebära att det aldrig blir fläckar, att golvet är lättare att städa, att det tål mer tryck och att det är mer slitstarkt än det golv som ligger där idag. En rekommendation är att du väljer ett golv som går att fräscha upp genom en golvslipning. Det ger dig ett golv som håller längre. Man vet aldrig om det kommer in en amerikan i butiken… Skämt åsido, se över golven och minimera risken för att hamna i en tvist med en kund.

28 Dec 2018