Hur avgörs en vårdnadstvist?


En vårdnadstvist innebär att två stycken föräldrar av någon anledning inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnaden om sina gemensamma barn och denna avgörs av en domstol där de båda parterna får föra fram sina argument. Detta är den slutliga delen av en vårdnadstvist men som man alltid hoppas att den ska gå att lösa innan. I många fall handlar det nämligen om att vissa personliga saker ligger bakom det faktum att en vårdnadstvist uppstår och det kan här alltså handla om att föräldrarna ligger i en känslig skilsmässa och vill – via barnen – straffa varandra.

Det är sådana typer av en vårdnadstvist som måste lösas innan de kommer upp till domstol och om det handlar om otrohet, ekonomi eller andra saker som kan handla om svek så måste här föräldrarna börja se saker ur sina barns perspektiv snarare än att försöka hämnas på varandra.

Det är nämligen alltid barnen som hamnar i kläm då en vårdnadstvist och här gäller det alltså att vara den större människan och begrava stridsyxan innan det är försent. Barnen kommer nämligen alltid vid en vårdnadstvist att bära med sig ärr genom livet och detta är alltså något som måste förhindras till varje pris.

Naturligtvis är det också så att vissa typer av en vårdnadstvist är absolut nödvändiga och inte går att förhindra. Det kan ju vara så att den ena föräldern de facto är direkt olämplig att ta hand om sina barn och ser man här till argument som pedofili, incest, missbruk av narkotika- eller alkohol elelr våldsamma tendenser så måste man ju naturligtvis få bort en sådan person ur barnens liv. Åtminstone till dess att denna person – vid missbruk då och inte pedofili eller annat – kan ta tillvara på sig själv och inte låter sin problematik rinna över till barnen.

par argumenterat i soffa

Red ut er vårdnadstvist innan det går till domstol

Här är alltså en vårdnadstvist absolut nödvändig men det vi menar är att de andra varianterna måste gå att lösa innan. Hur sedan detta ska gå till är en annan femma och handlar nog till mångt och mycket om att man alltså slutar se till sin egen rätt i en vårdnadstvist och alltså istället ser saker och ting ur sina barns perspektiv.

Har din partner varit exempelvis varit otrogen så innebär ju detta att hen haft en moralisk kompass som inte fungerat – men innebär detta verkligen att hen inte är lämplig eller kapabel att ta hand om de gemensamma barnen? Det kanske kan hjälpa med terapi och reda ut dessa oegentligheter för att kunna skiljas som vänner innan en vårdnadstvist uppstår? Det är sådana saker man måste börja reda ut innan det går så långt som till domstol.

Barnen måste alltid sättas i första rummet vid en vårdnadstvist och detta kan vi inte nog poängtera. Alltså – dina behov kommer alltid i andra hand och även om din partner – genom exempelvis otrohet – visat sig avra en skitstövel så måste man kunna lägga detta åt sidan och inte skapa en så själsligt påfrestande process som en vårdnadstvist ändå är.

7 Jul 2017