Har du råkat ut för en olycka på jobbet?


I Sverige så är man som anställd försäkrad på sitt arbete. Detta gäller även vägen till- och från arbetet i fråga. Det är en trygghet som - tillsammans med att arbetsgivaren vidtar lämpliga skyddsåtgärder och följer det givna regelverk som finns för varje enskild bransch - också gör att riskerna för olyckor minimeras. Trots det så sker det olyckor och speciellt då man ser till arbeten inom industrier och inom byggnads.

De flesta av dessa är att mindre allvarlig natur och det är något som kan ställa till det rent statistiskt. För; troligt är att en sådan olycka inte anmäls överhuvudtaget. Det gör att mörkertalet ökar och att arbetsgivare heller inte ges en chans att ytterligare höja säkerheten. I många fall kan en anmälan om en arbetsskada indirekt hjälpa någon annan - detta då en utredning startas och där man därefter ser över vilka möjligheter som finns för att förhindra ett liknande scenario. Vi ger ett exempel på hur detta kan te sig i verkligheten.

En halkolycka leder till ett industrigolv

Vi säger att en kille är anställd på ett lager där man hela tiden hanterar tunga saker som transporteras av truckar. Det finns således ett stort krav på säkerhet och givna vägar där truckarna ska åka. Logistiken är helt avgörande. Det som dock sker i takt med åren är att golvet tar skada. Man kan se att betonggolvet i fråga får fula märken. Varje gång ett emballage tappas - sådant händer, tyvärr - så skadas ytan på golvet och får en mindre spricka.

Tyngden från truckarna gör å sin sida att golvet blir skevt och att man kan se hur spår bildas - små fåror som ger en tydlig indikation på hur logistiken i lagret är uppbyggd. Olyckan då? Jo, en dag så kör en anställd över en sådan fåra; han sneddar över den med en följd att trucken välter. Lyckligtvis så skadas han inte allvarligt - han stukar sin ena tumme - men det hade kunnat gå värre. Nästa person som kör på samma sätt kanske inte har lika stor portion av tur.

Den anmälan som den anställde gör till Arbetsmiljöverket leder till följande åtgärd: det gamla golvet ersätts av ett nytt i form av ett industrigolv. Ett industrigolv som är gjort av akryl som härdas och som - på ett betydligt bättre sätt - klarar av tyngden från fordonen, smällarna från tappat emballage och från den dagliga verksamhet som bedrivs inte på lagret.

Ett industrigolv är i många fall en betydligt bättre lösning än ett golv av betong eller cement sett till att den härdade massan av akryl är betydligt mer motståndskraftig - och går att anpassa hårdheten på dessutom. I andra verksamheter så har man andra krav på sina industrigolv. Vi kan nämna ett kemiskt labb exempelvis; där måste golvet tåla eventuellt spill och det gör också ett industrigolv (eller massagolv, som det också kallas).

Ett nytt industrigolv förhindrar framtida olyckor

Summa summarum: Genom att anmäla olyckan på arbetsplatsen så tog en utredning vid och åtgärderna som arbetsledningen tvingades vidta handlade om att lägga in ett bättre golv. Så kan det se ut. Hade den anställde inte valt att anmäla - det handlade ju i sak inte om någon allvarligare skada - så hade det gamla golvet legat kvar som en ständig risk för alla anställda.

Mer information om industrigolv: http://www.industrigolv.net.

18 Jul 2018