Ett allvarligt brott ger rätt till en offentlig försvarare


Sverige som rättsstat står sig förhållandevis starkt i jämförelse med andra länder. Som inom alla system så finns det brister - det finns fall där man kan undra hur en fällande dom var möjlig; eller fall där det exakt motsatta frågas. Så är det överallt. En avgörande del i att vi har ett så pass fungerande system handlar om rätten till försvar och att man inte är dömd förrän domen vunnit laga kraft i någon av de instanser inom våra Domstolar. Det förra är en viktig punkt.  

En offentlig försvarare har du rätt till då du är misstänkt för ett allvarligare typ av brott. Arvodet bekostas av staten, men skulle du bli fälld för brottet så kan staten kräva beloppet - eller delar av det - tillbaka från dig

Skulle du vara misstänkt för ett allvarligare typ av brott så har - oavsett kön, oavsett härkomst, oavsett social status och oavsett storlek på plånboken - rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvarare du valt - eller tilldelats dig - och dennes arvode bekostas av staten. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar och betala för din offentlig försvarare. Däremot så kommer detta med vissa förbehåll.

Skulle du bli dömd i en efterföljande rättegång så kommer advokatens arvode - det som betalats av staten - att krävas av dig; antingen hela- eller delar av beloppet. En summa som du betalar tillbaka till staten; du blir alltså inte skyldig din advokat pengar (mer än indirekt). Skulle du däremot bli friad - ja, då behöver du heller inte betala någonting till den advokat som fungerat som offentlig försvarare.

Välj en offentlig försvarare med lång erfarenhet

Det är upp till dig att välja offentlig försvarare; även om det till syvende och sist är Domstolen som avgör vilken advokat som beviljas dig så brukar man sällan nekas den försvarare man presenterar och önskar. Därför så kan man säga att valet således är ditt att göra. Ett råd i detta är att välja en offentlig försvarare som har längre erfarenhet och - framförallt - vana av det brott man står åtalad/är misstänkt för.

Välj en offentlig försvarare med inriktning på det brott du misstänks för. Sök även efter personkemi: advokaten kommer att vara din huvudsakliga kontakt med omvärlden

Skulle du vara misstänkt för ett narkotikabrott så bör din offentliga försvarare vara specialiserad just på detta område; gäller det misshandel eller någonting annat så ska kunskapen hos din offentlige försvarare ha den inriktningen. Av naturliga skäl då du som klient får ett bättre försvar samt bättre möjligheter till ett frikännande genom detta.

Välj någon som du litar på

En annan viktig aspekt i samspelet mellan dig och din advokat gäller tillit och förtroende; du måste känna att din offentlige försvarare verkligen går att lita på - du lägger trots allt en del i din egen framtid i dennes händer. Personkemin ska därför inte underskattas i valet. Dessutom så är din advokat den person som du kommer att ha mest kontakt med under hela processen - därför är förtroende, personkemi och tillit tre punkter som - tillsammans med erfarenhet - är några att luta sitt val mot. Vill du veta mer, läs: www.offentligförsvarare.se.

25 Jan 2018