En våldtäkt ger skamkänslor


Om man blivit utsatt för ett brott så tjänar man i regel på att anmäla detta så fort som möjligt. Genom en snabb anmälan så har man som brottsoffer ofta en bättre chans att vinna ett eventuellt mål som tas upp i rätten. Om du exempelvis råkat ut för en misshandel så kan du - genom en snabb anmälan - säkra bevis genom att ha en relevant läkarundersökning samt fotografier på dina skador som styrker din version. Väntar du - ja, då kan det handla om att ord står mot ord och där brukar oddsen försämras.

En annan fördel är med att anmäla är att polisen kan sätta in åtgärder direkt. Den misshandel du utsatts för kan ha skett under en sen natt i samband med ett krogbesök (det är också det vanligaste händelseförloppet) och polisen kan då direkt komma till platsen, förhöra vittnen samt eventuellt göra ett gripande.

Det här gällde dock en misshandel och andra typer av brott. Man ska veta att vissa brott är svårare att anmäla då de dels är grövre till naturen och dels också i och med det kan vara rent traumatiserande. Vi kan peka på ett typiskt sådant brott där man A) har större chans att se en gärningsman fälld om man anmäler direkt, men B) brottets råa natur gör att man kan vänta med att polisanmäla händelsen - ibland flera år. Vi ska titta på en våldtäkt.

Den typiska våldtäkten sker i hemmet eller av någon som man är bekant med. Det är också det som gör att brottet blir svårt att anmäla. Man har litat på en person - kanske lever tillsammans med denna - och plötsligt så blir man kränkt på detta fruktansvärda sätt. Det kan ge skuldkänslor. Man kan tänka att man uppmuntrat, gett tvetydiga signaler, inte sagt nej på ett tydligt sätt eller att man kanske klätt sig på ett sätt som gjort att man “får skylla sig själv”.

Handlar det dessutom om en gärningsman som man känner väl - ja, då låter man gärna bilden av honom (eller henne; även motsatta scenarion kan ske) vara intakt i form av att man ser honom från hur han “normalt” brukar vara.

Det som försvårar är att man inte kan säkra teknisk bevisning om en våldtäkt inte anmäls inom en viss tid: DNA, skador, klösmärken, sperma och så vidare. En senare anmäld våldtäkt blir svårare att bevisa - men det är definitivt inte omöjligt.

Ditt målsägandebiträde spelar en viktig roll

Många kvinnor som blivit utsatta för en våldtäkt dras med skuld- och skamkänslor. Och; då man väl vågar anmäla, då man väl byggt upp sitt självförtroende, kanske kontaktat kvinnojourer och samtal med nära vänner om det inträffade så kommer nästa chock: bemötande från polis och vårt rättsväsende.

Det är inte ovanligt att kvinnor i denna fruktansvärda situation kan peppras med frågor som saknar relevans. Både vid förhör av polisen och vid den efterföljande rättegången, men då av gärningsmannens advokat. Frågor om berusning, frågor om kläder, frågor om tidigare sexliv, frågor om det verkligen var ett nej och inte ett ja och så vidare.

Man ställer frågor som ska så frön av tvivel hos åhörarna och utpeka offret som lite av sköka. Här kommer ett målsägandebiträde att spela en viktig roll då denna jurist ser till att frågorna inte ställs - eller att man som offer inte behöver bemöta dem.

Ett målsägandebiträde bekostas av staten vid en våldtäkt och att ha en sådan jurist vid sin sida ger dels bättre odds till att se gärningsmannen fälld och dels - kanske den viktigaste uppgiften - så får man som offer ett stöd, både rent professionellt och känslomässigt, genom en fruktansvärt påfrestande tid.

4 May 2018