Detta innebär gemensam vårdnad


Vad innebär det att ha en gemensam vårdnad om ett barn? När får man gemensam vårdnad om barnet?

Här reder vi ut vad de olika juridiska begreppen innebär i praktiken. Lagen som handlar om vårdnad av barn, heter Föräldrabalken. En balk, är ett gammaldags ord och handlar inte om plankor, eller något annat som det låter som. "Balk" är ganska exakt en huvudavdelning av lagen. Här menas lagen om föräldrar.

Föräldrar och vårdnadshavare kan vara olika

Föräldrar kan man vara oberende hur vårdnadsskapet ser ut. Man kan vara förälder till ett barn och ha antingen gemensam, eller ensam vårdnad om barnet. Är man gift och har en partner anses båda vara vårdnadshavare (och förälder) till barn som fötts inom giftermålet eller partnerskapet. Är man inte gifta med varandra, utan enbart sambo, måste pappan skriva under att han erkänner faderskapet. Då blir de båda vårdnadshavare, oberoende om de bor i hop eller inte.

Tillsammans ska vårdnadshavare bestämma över barnet

Har man gemensam vårdnad om ett barn, ska man tillsammans bestämma allt som rör barnet. Om vi på nytt går till vad lagen säger gällande vårdnadsskap, delar man upp vårdnadsskapet, som vi nämnt förut; antingen gemensam eller ensam vårdnad. Något annat finns inte.

Man delar även upp hur barnet bor och hur barnet umgås med en förälder som barnet inte bor ihop med. Har man gemensam vårdnad bestämmer man tillsammans hur och var barnet bor och går i dagis och skola. Skulle den ena vårdnadshavaren vilja byta skola för barnet, måste den andra vårdnadshavaren godkänna det bytet och skriva under bytet av skola.

Har man ensam vårdnad om barnet, kan den personen ensam bestämma var barnet går på dagis och skola, men även om man är ensam vårdnadshavare måste den personen och den andra föräldern komma överens om hur barnet ska umgås med den förälder som barnet inte bor ihop med.

Kommer vårdnadshavare inte överns kan det bli domstolssak

Det är ofta här det kan uppstå konflikter kring ett barn. Allt är gott och väl om de båda föräldrarna kommer överens om umgänge mellan barnet och den andra förälder, som barnet inte bor ihop med. Kommer de både inte överens, och den ena föräldern driver saken till domstol, riskerar den förälder som har ensam vårdnad, att mista den ensamma vårdnaden om den andra föräldern kan bevisa att den förälder som bor med barnet, har "saboterat" umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Detta är vad lagen säger.

Dessutom kan både barnets boende och vårdnad gå över till den andra föräldern. På så sätt bestraffas den förälder som "saboterar" umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Här är det så att den förälder som anklagar den andra föräldern för "umgängessabotage" kan bevisa att så har skett.

Anlita alltid jurist i kriser om barns vårdnad

Om man själv, eller om den andra vårdnadshavaren driver en kris som gör att man inte är överens om barnets vårdnad, boende och umgänge till en civil domstol bör man alltid anlita en jurist som råder en att göra rätt, redan från början. Det är mycket viktigt att veta vad man får och inte får göra som vårdnadshavare till ett barn. Tar du kontakt med en jurist som kan familjerätt, kan du få goda råd ända från början. Gör du fel, riskerar du att bli av med vårdnadsskapet när det kommer till ditt eget barn. Det är mycket viktigt att du kan bevisa för en domstol att du gör och har gjort allt som är till det bästa för ditt barn.

19 Jun 2018