Bodelning mellan samboende


Dags för bodelning? I sådana fall bör du och den andra parten ha så god kunskap som möjligt om avtalen som ska skrivas. Detta för att allting ska gå rätt till. Varken du eller andra parten bör dra fördel av eller drabbas av oriktigheter i kontraktet. En bodelning sker endast under förutsättning att någon av samborna har begärt det.

Vad ska delas?

Det som ska delas är den så kallade samboegendomen. Det här innebär bostad och saker som är inköpta med syftet att de ska användas gemensamt. Många kan tro att samboegendom även omfattar pengar, aktier, bilar och ev. fritidshus – så är dock inte fallet. Endast det som är införskaffat för gemensam användning, kopplat till bostad och bohag, är det som ska delas vid en bodelning mellan sambos.

Regler kring bostaden vid bodelning

Att en bostad är ”införskaffad med syftet att användas gemensamt” kan tyckas vara en ganska luddig definition. Vid tvister kan det kanske tyckas vara enkelt att tolka den här definitionen till sin egen fördel om den ene parten inte har några bevis. Dock finns det givetvis vidare förtydliganden. För att en bostad ska anses vara köpt för ett gemensamt användande, krävs det att själva anledningen vid köpet ska ha varit att den ska fungera som de samboendes permanenta bostad.

Alltså: Om endast en av samborna har stått som ägare för hela bostaden (och betalat allt), ska ändå bostaden delas. När en av samborna däremot har flyttat in hos den andra, räknas det inte som att bostaden har skaffats i syftet att den ska användas gemensamt.

Det som inte är samboegendom

Pengar, bilar, aktier, sommarstuga och så vidare är som tidigare nämnt inte samboegendom. Dock finns det givetvis ingen regel som förhindrar sambor att ändå äga någon av de här sakerna. Det man dock bör känna till är att det då är en samäganderättslag som styr det här. Reglerna kring samboende har inget med detta att göra.

Vem som har betalat spelar ingen roll

Så länge som bohaget har varit införskaffat med syftet att användas gemensamt, spelar det ingen roll vad du eller din partner har betalat. Oavsett om någon av er har betalat den allra största merparten av pengarna, skall det ändå delas på vid en bodelning. Tänk på att det här endast är just samboegendomen. Om ni gemensamt har köpt en bil, och du har betalat 75 procent av bilens kostnad, har du också rätt just det värdet vid försäljning av den.

Läs mer här: http://www.svenskbodelning.se/.

17 Jan 2017