Att råka ut för oseriösa målare och andra hantverkare


De allra flesta målare och hantverkare som verkar i Stockholm är duktiga och seriösa yrkespersoner som sätter stort värde på att göra ett bra jobb och ha en bra relation till sina kunder. I det långa loppet är det så man får en framgångsrik karriär inom hantverksutövande. Men som i alla branscher finns det några få oseriösa aktörer som luras, gör undermåliga arbeten och försvinner så fort de fått pengarna.

Att bli lurad och råka ut för oseriösa hantverkare är något som många är rädda för. Oproportionerligt rädda, skulle vi vilja säga. Visst är det obehagligt att bli lurad, det är trots allt ofta en ansenlig summa pengar som ska betalas och det är det egna hemmiljön som blir lidande och ett jobb utförs dåligt. Dock är risken att drabbas mycket liten, och om man gör sin läxa innan en målare anlitas är risken i stort sett obefintlig.

Kolla upp målaren

När du ska anlita en målare i Stockholm ska du först kolla upp vederbörande ordentligt. Börja med att höra bland vänner och bekanta om det finns någon som kan rekommendera en bra målare. Besök forum på nätet där tidigare kunder gett sina betyg till målare de anlitat. Men ta inte enbart andras ord för det. När du hittat några målare som verkar bra gör du en ordentlig bakgrundskoll och ser om de har några anmälningar mot sig och liknande. Be att få se yrkestillstånd, certifiering för våtrum om det är aktuellt med badrumsmålning och kolla dessutom om målaren har garanti och ansvarsförsäkring på arbetet.

Skriv ett avtal

När du förvissat dig om att du har med en seriös målare att göra ska du se till att skriva ett ordentligt avtal. Det är viktigt att du i avtalet noga specificerar vad du vill ha hjälp med, och har du synpunkter på hur arbetet ska utföras ska du skriva in det också i avtalet. En vanlig källa till missnöje är bristande kommunikation mellan kund och hantverkare, och man kan aldrig vara nog tydlig. En målare är ingen tankeläsare, och är du för vag i beskrivningen av vad du vill ha hjälp med är det mycket lätt att det blir fel. Har du med en skojare att göra kan du dessutom lita på att denne kommer att utnyttja bristen på tydliga riktlinjer för arbetet till sin fördel.

Betala aldrig i förskott

Du ska aldrig betala en hantverkare i förskott. En målare eller annan hantverkare som kräver förskottsbetalning kan du avfärda direkt. När jobbet är utfört skriver målaren en slutfaktura där arbetsinsats, materialkostnad, framkörningsavgift etc är tydligt utmarkerade, liksom ROT-avdrag och moms.

En speciell grupp hantverkare som rör sig i gråzonen mellan vad som är lagligt och inte försöker ibland få jobb genom att ringa på hos människor, framför allt på sommaren. Anlita aldrig en sådan person. Seriösa målare skaffar inte jobb genom att knacka dörr. Dessa hantverkare försörjer sig genom att göra undermåliga arbeten, kräva förskottsbetalning och dunsta så fort de fått betalt. I värsta fall höjer de även priset när jobbet är gjort och blir hotfulla om du protesterar. Det finns bara en sak att göra då och det är att ringa polisen. Ha som tumregel at du aldrig betalar för ett jobb där du inte godkänt resultatet.

Juridisk hjälp

Känner du att du har blivit lurad av en oseriös målare ska du vända dig till en advokat eller jurist med erfarenhet av konsumenträtt. Har du skrivit ett avtal med målaren är chansen stor att du får rätt vid en eventuell tvist och slipper stora delar av kostnaderna. Och kom ihåg – de allra flesta målare i Stockholm är hyggliga och kunniga hantverkare som endast vill hjälpa dig till ett så bra resultat som möjligt. Så har du otur, försök igen!

15 Mar 2018