När du behöver ta striden och inleda vårdnadstvist


Som tur är det väldigt få av oss som kommer i kontakt med rättvisan, eller i klammeri med rättsväsendet. De flesta förknippar domstol och advokater som att ha hamnat i brottslighet, men så är inte alls fallet. Det finns två sidor av rättsväsendet; den rättsliga domstolen – där en statlig åklagare ska pröva huruvida någon är kriminell och skydlig till brott och ska dömas till böter eller fängelse – och en civil domstol där den ena parten varken är brottslig eller ska dömas till fängelse. Den förra domstolen ska avgöra om någon skuld med hänsyn till att det "inte ska finnas något rimligt tvivel" att den är skyldig till brottet. Medan den civila domstolen ska tolka lagen och när det till exempel kommer till vårdnadstvister ska tolka lagen till förmån för det som är bäst för barnet – inte föräldrarna.

Mycket handlar om vad är rätt eller fel för föräldrarna – inte barnen

Alltför många vårdnadstvister handlar om vad som är bra för föräldrarna, inte det som är bäst för barnet. Och barn är de svagaste i vårt samhälle och har inga andra försvarare än sina egna föräldrar. Enligt lagen, och FN:s barnkonvention, är det en förälders ansvar att ta vara på sitt barns rättigheter, skydda barn mot våld och övergrepp. Men vad händer om det är en förälder som gör sig skyldig till barnets övergrepp och våld? Vem ska då skydda det barnet? Vi ser alltmer att det som förut fungerade som socialt skyddsnät har fått allt större hål. Alltfler barn ramlar igenom. Polis och socialtjänst fungerar allt sämre, med indragna resurser och ibland rena rama systemfel. Dock finns det otroliga socialtjänstere och poliser som gör ett hedervärt arbete – men alltför många barn ramlar igenom på grund av bristfälliga socialtjänster och poliser som inte utreder brott mot barn.

Du som förälder måste skydda ditt barn

Är det så att du och ditt barn är utsatt av den andra föräldern, måste du alltid skydda dig själv och ditt barn. Du måste göra det, ingen annan kommer att göra det åt dig. Du kan till exempel få hjälp av ideella föreningar såsom kvinnojourer och föreningar med andra som har gått igenom liknande situationer som din. Dem bör du ta kontakt med – och kontakta en duktig jurist, en advokat som tar striden för dig och framför allt för ditt barn. Du måste få laglig rätt att undanhålla dig och barnet undan den som utsätter dig och ditt barn för våld. Annars går det inte. Läs mer här om en sådan advokat på: http://www.vårdnadstvist.biz.

31 Oct 2018