Är det säkert att operera in tandimplantat?


Att tappa tänderna är ett trauma för många. Oavsett om det handlar om att man blivit äldre, att man råkat ut för någon typ av olycka, att man ätit någon medicin, blivit sjuk eller kanske haft problem med ett långvarigt missbruk. Det tänderna gör är att de dels bidrar till att hela matsmältningsapparaten fungerar, dels så tuggar de maten i lämpliga bitar, dels så håller de käkmuskulaturen på plats och gör att den inte drar ihop sig. Det fjärde då det kommer till tänders viktighet handlar om det självklara: tänderna fyller en stor funktion i hur vi ser ut, hur andra uppfattar oss och hur vi mår rent psykiskt. Därför är det ett trauma att tappa tänder.

Men, det finns olika vägar att gå för att skaffa nya änder och vi ska titta närmare på ett av de mest populära alternativen som går under namnet tandimplantat. Ett tandimplantat är - till skillnad mot en tandprotes (en löstand) en mer permanent lösning som, om allt går som det ska, kommer att fungera på samma sätt som en ordinarie tand gör.

Det som sker är nämligen att man opererar fast skruvar av titan i käkbenet och det är i dessa som man därefter fäster de kronor som ser ut exakt (man anpassar kronorna efter den ordinarie tandraden - något som tar några veckor) som de övriga tänderna i munnen. Det är ett bra alternativ och har man ett tillräckligt starkt käkben för att bedömas som en lämplig kandidat så finns det definitivt ett värde i att välja tandimplantat framför tandproteser.

Men, finns det inga risker och vad händer om något går fel? Jo, det finns - som med alla andra ingrepp - risker. Din kropp kan störa bort ditt tandimplantat. Du kanske får ont. Det kanske inte går att vänja sig vid implantatet. Området runtom kan bli infekterat och så vidare. Risker är en del av det kontrakt man skriver vid operationer. Däremot så ska man göra skillnad på risker och på dåliga jobb, eller rena felbehandlingar.

Hur går jag vidare om jag är missnöjd med mitt tandimplantat?

Om du skulle anse att din smärta - eller vad det nu än kan ha kommit för komplikationer - beror på en felbehandling av din tandläkare så är det viktigt att du först och främst kontaktar denne och/eller mottagningen där behandlingen skett. Det kan vara bra att begära ett skriftligt svar - men du får även vara beredd på att det tar tid innan svaret i fråga når dig. Ditt klagomål och ditt fall måste nämligen utredas först.

Svaret du får ska vara förståeligt för dig: det vill säga - det ska vara skrivet på begriplig svenska och inte på så kallat tandläkarspråk. Du ska få veta vad som hänt, om tandläkaren tar på sig ansvaret - och är beredd att ersätta dig - och om inte, varför?

Skulle svaret vara dig till besvikelse så finns det ingen anledning att misströsta då du kan ta ärendet vidare till högre instans. Du har rätt att kontakta någon av följande organisationer/nämnder:

  • Patientnämnden i det område du bor i - det landsting du tillhör
  • Privattandvårdsupplysningen
  • Praktikertjänsts Reklamationsnämnd
  • Inspektion för vård och omsorg
  • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Återigen och oavsett vilken av dessa organisationer, nämnder eller företag du vänder dig till - se till att erhålla ett skriftligt svar.

Missnöjd med en privat tandläkare

Det skiljer sig lite mellan hur man ska gå vidare vid missnöje med en behandling om den skett hos Folktandvården eller hos en privat tandläkare. Vi kan säga att du är missnöjd med ditt tandimplantat och där du vill ha ersättning från en privat tandläkare i Stockholm. Här finns det tre stycken vägar att gå.

  1. Är tandläkaren ansluten till Praktikertjänst så kontaktar du Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (efter attd u erhållit svar från tandläkaren i fråga) och låter denna nämnd behandla ditt ärende. Detta gäller dock inte skadestånd utna enbart behandlingar och ekonomiska frågor.
  2. Privattandläkarna Är tandläkaren ansluten till Privattandläkarna så kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen - PTU - som har som uppgift att hantera tvister mellan tandläkare/tandhygienister och privatpersoner. Skulle fallet bedömas till din fördel och tandläkaren vägrar bifalla dina krav så kan denne uteslutas ur organisationen.
  3. Rättsliga åtgärder. Skulle din tandläkare sakna medlemskap i båda ovan nämnda organisationer så kan du driva ärendet vidare i privat regi och genom våra rättsliga instanser. Var dock medveten om att det kan bli en kostsam historia där du kan få betala rättegångskostnader, arvode för advokat och så vidare. En god idé är således att alltid välja en privattandläkare som är ansluten till en branschorganisation då det dels ger bättre vård och dels också - om något blir fel - ofta ger en lättare resa till upprättelse; både ekonomisk och rent fysiskt (i och med att en ny behandling kommer att utföras).
3 Apr 2018