Är det för många vårdnadstvister i domstolen?


Dagens juridik är en gratistidning på nätet, där jurister av olika slag publicerar olika nyheter som har med juridik att göra. I somras för två år sedan, publicerade de en statistik över antalet vårdnadstvister som de konstaterade hade ökat och blivit alltmer infekterade. Flera advokater kom fram till att det har överlag blivit en hårdare ton mellan de tvistande parterna om barns vårdnad, boende och umgänge:

– Tvisterna har blivit mer infekterade, många av parterna är födda på på 70- eller  tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till sin egen rätt och de kräver millimeterrättvisa, svarar en av advokaterna.

Vissa vårdnadstvister hör inte hemma i domstolarna

En annan menar att det ofta dyker upp vårdnadstvister, där de inte borde det, och att många av dem borde lösas på andra sätt och borde inte lösas i domstol. Den personen får medhåll av andra advokater som anser att många domstolar är för rigida och anser att barn ska ha umgänge med den andra parten till vilket pris som helst, fastän det långt ifrån är bäst för barnet. Att stämningen och tonen mellan parterna har blivit hårdare är det många av advokaterna som håller med om.

Många av de advokater som tidningen Dagens juridik pratade med om då de frågade om vårdnadstvister, anser att flera parter borde kunna få hjälp på annat sätt än att behöva stämma varandra i domstol. Domstolen är fel ställe att gå till om man inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Men det finns inga sådana instanser. Många kommuner saknar verktyg att medla mellan förälddrar som inte kan komma överens. Det borde finnas fler socialarbetare som hade tid att lägga på detta, fler familjerådgivare och fler terpauter som kunde ha detta som sina arbetsuppgifter. Advokater är sällan utbildade i samtalsterapi, och borde få koncentrera sig på det som de kan bäst; juridiken.

Endast vårdnadstvister med inslag av våld borde hamna i domstol

Det ger för handen att det egentligen borde vara de vårdnadstvister som har inslag av våld i det tidigare förhållandet som borde gå till domstol. Är det så att den ena parten utsätter den andra för våld i förhållandet, ska man absolut inte föreslå samarbetssamtal, som det oftast görs hos kommunernas socialtjänster. När det kommer våld i ett förhållande måste alla berörda gå in för att skydda barn och utsatta parter. Det är inte ett förhållande som kan ses som en tvist mellan två jämbördiga parter. Det är oftast ett rop på hjälp och det är samhällets plikt och skyldighet att hjälpa och skydda den som blir utsatt för den andra partens våld. Läs mera här om ensam och gemensam vårdnad.

6 Oct 2018