Advokater – mästare i presentationsteknik


Presentationsteknik är konsten att kunna fånga omgivningens uppmärksamhet och behålla den. Den som lyckas har stora chanser att vinna gehör för sina åsikter och ståndpunkter, något som är av största vikt inte minst vid muntliga förhandlingar i domstol. De flesta advokater som blir framgångsrika är, förutom att vara duktiga jurister och pålästa inom sitt område, mycket goda talare. Det innebär att de inte bara vet hur man lägger orden rätt, utan också att de kan talandets teknik. Du ser aldrig en advokat stå vänd från domaren och mumla stressigt och osammanhängande. Nej, en advokat talar lugnt, avspänt och tydligt, inte bara med munnen utan med hela kroppen.

Man kan lära sig bli en god retoriker

Vissa människor föds med goda retoriska egenskaper, andra får träna sig till dem. Kanske är den första gruppen tydligare representerad inom advokatkåren, men det betyder inte att man måste ha talets gåva medfödd för att utbilda sig till jurist och sedermera bli advokat. Däremot måste man vara beredd att öva minst lika mycket på presentationsteknik och retorik som på prejudikat och paragrafer. Det är också något som kommer med åldern. En advokat, som tidigt i sin karriär satsade på en eldig och hetsig framtoning, kanske senare i karriären upptäcker att han vinner mer gehör och blir mer framgångsrik om han drar ner på tempot och talar lugnt och sakligt, med värdighet.

Att anpassa sin framtoning efter åhörarna

Det handlar också mycket om att läsa av sin publik. En rutinerad advokat ser vilka som sitter som domare och nämndemän och anpassar sin presentationsteknik därefter. Att veta hur man talar med olika typer av människor är en stor del av retoriken. Ta politiker som ett exempel, som ofta har en uppsättning olika framtoningar att välja mellan. I ett möte med andra politiker i en debatt ser du ett annat kroppsspråk än när samme politiker står på ett torg och talar med en liten grupp människor. Ytterligare en variant skymtar på Första maj-talet, och så vidare.

Att berätta sin version av historien

Blivande advokater studerar naturligtvis retorik och presentationsteknik på juristlinjen. De får sedan direkt möjlighet att praktisera vad de lärt sig när de går ut i fält och slutar egentligen aldrig att utbilda sig på området. Så att de flesta advokater är goda retoriker råder det ingen tvekan om. Men vad exakt är det som får folk att lyssna? Ja, vad gäller juridisk retorik handlar det mycket om hur man lägger upp talet. Man börjar med att skapa en bakgrundsbild av förloppet och leder sedan skickligt åhörarna fram till det kritiska förloppet, själva brottet. Beroende på om advokaten jobbar för försvaret eller åklagarsidan kan han om han är skicklig få brottet att verka fullkomligt förståeligt eller hisnande kallblodigt.

Att bli snärjd av god retorik

Det är svårt att värja sig mot god retorik, det gäller även för personer som dagligen utsätts för den i sina yrken, som advokater och nämndemän. Kanske ser ni också framför er en jury av lekmän av amerikanskt snitt, lättpåverkade individer som en skicklig advokat kan lirka runt sitt lillfinger.

I det svenska rättssystemet har vi inte jury förutom i tryckfrihetsmål, men de tre nämndemän som alltid sitter med i tvister och brottmål och tillsammans med domaren dömer, kan ses som en liten jury. De är också lekmän utan juridisk utbildning, dock sitter de ju med vid betydligt fler förhandlingar än den genomsnittliga amerikanske jurymedlemmen och är möjligtvis lite mer vana vid att stå emot skicklig retorik.

Den fulländade advokaten

Men faktum kvarstår, en advokat blir inte framgångsrik om han inte bemästrar retoriken, och lär sig att anpassa sin presentationsteknik efter publiken. Att vara advokat innebär både att känna till de punkter i lagen som kan hjälpa klienten och dels hur de ska presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt och göra största möjliga intryck. I slutändan är det kombinationen av dessa egenskaper som hjälper advokaten att vinna tvister och brottmål.

14 Jun 2018