Gratis advokat

TIps från advokaten

Sida 2

Advokater – mästare i presentationsteknik

14 jun 2018

Presentationsteknik är konsten att kunna fånga omgivningens uppmärksamhet och behålla den. Den som lyckas har stora chanser att vinna gehör för sina åsikter och ståndpunkter, något som är av största vikt inte minst vid muntliga förhandlingar i domstol. De flesta advokater som blir framgångsrika är, förutom att vara duktiga jurister och pålästa inom sitt område, mycket goda talare. Det innebär att de inte bara vet hur man lägger orden rätt, utan också att de kan talandets teknik. Du ser aldrig en advokat stå vänd från domaren och mumla stressigt och osammanhängande. Nej, en advokat talar lugnt, avspänt och tydligt, inte bara med munnen utan med hela kroppen.

Man kan lära sig bli en god retoriker

Vissa människor föds med goda retoriska egenskaper, andra får träna sig till dem. Kanske är den första gruppen tydligare representerad inom advokatkåren, men det betyder inte att man måste ha talets gåva medfödd för att utbilda sig till jurist och sedermera bli advokat. Däremot måste man vara beredd att öva minst lika mycket på presentationsteknik och retorik som på prejudikat och paragrafer. Det är också något som kommer med åldern. En advokat, som tidigt i sin karriär satsade på en eldig och hetsig framtoning, kanske senare i karriären upptäcker att han vinner mer gehör och blir mer framgångsrik om han drar ner på tempot och talar lugnt och sakligt, med värdighet.

Att anpassa sin framtoning efter åhörarna

Det handlar också mycket om att läsa av sin publik. En rutinerad advokat ser vilka som sitter som domare och nämndemän och anpassar sin presentationsteknik därefter. Att veta hur man talar med olika typer av människor är en stor del av retoriken. Ta politiker som ett exempel, som ofta har en uppsättning olika framtoningar att välja mellan. I ett möte med andra politiker i en debatt ser du ett annat kroppsspråk än när samme politiker står på ett torg och talar med en liten grupp människor. Ytterligare en variant skymtar på Första maj-talet, och så vidare.

Att berätta sin version av historien

Blivande advokater studerar naturligtvis retorik och presentationsteknik på juristlinjen. De får sedan direkt möjlighet att praktisera vad de lärt sig när de går ut i fält och slutar egentligen aldrig att utbilda sig på området. Så att de flesta advokater är goda retoriker råder det ingen tvekan om. Men vad exakt är det som får folk att lyssna? Ja, vad gäller juridisk retorik handlar det mycket om hur man lägger upp talet. Man börjar med att skapa en bakgrundsbild av förloppet och leder sedan skickligt åhörarna fram till det kritiska förloppet, själva brottet. Beroende på om advokaten jobbar för försvaret eller åklagarsidan kan han om han är skicklig få brottet att verka fullkomligt förståeligt eller hisnande kallblodigt.

Att bli snärjd av god retorik

Det är svårt att värja sig mot god retorik, det gäller även för personer som dagligen utsätts för den i sina yrken, som advokater och nämndemän. Kanske ser ni också framför er en jury av lekmän av amerikanskt snitt, lättpåverkade individer som en skicklig advokat kan lirka runt sitt lillfinger.

I det svenska rättssystemet har vi inte jury förutom i tryckfrihetsmål, men de tre nämndemän som alltid sitter med i tvister och brottmål och tillsammans med domaren dömer, kan ses som en liten jury. De är också lekmän utan juridisk utbildning, dock sitter de ju med vid betydligt fler förhandlingar än den genomsnittliga amerikanske jurymedlemmen och är möjligtvis lite mer vana vid att stå emot skicklig retorik.

Den fulländade advokaten

Men faktum kvarstår, en advokat blir inte framgångsrik om han inte bemästrar retoriken, och lär sig att anpassa sin presentationsteknik efter publiken. Att vara advokat innebär både att känna till de punkter i lagen som kan hjälpa klienten och dels hur de ska presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt och göra största möjliga intryck. I slutändan är det kombinationen av dessa egenskaper som hjälper advokaten att vinna tvister och brottmål.

Vid tvist om barn får man alltid rättsskydd eller rättshjälp

21 maj 2018

Har man varit gift eller sambo med barnets förälder och sedan skiljer sig, vad händer sedan med barnet? I de allra flesta fall har föräldrar till ett barn förmågan att komma överens relativt friktionsfritt. Tyvärr är det inte så i alla fall. Händer det att föräldrar inte längre kommer överens om barn där man antingen har vårdnad, boende eller umgänge med, brukar man anmäla det till en civil domstol, som får avgöra i tvisten mellan föräldrarna. Det brukar antigen vara den ena av föräldrarna som stämmer den andra och kräver till exempel ensam vårdnad om barnet. Om den andra föräldern vill annorlunda blir det en tvist som ska avgöras av domstol.

De flesta domstolar vill ha socialtjänstens hjälp

De flesta domstolar brukar vilja låta socialtjänstens enhet familjerätten göra en så kallad vårdnadsutredning som föregår ett beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det brukar ta cirka fyra månader, eller längre innan en sådan utredning är klar. Skulle det visa sig att den ena föräldern inte har ekonomiska medel att anlita en advokat inför vårdnadstvisten om barnet, kan föräldern få rättsskydd, eller rättshjälp. Ett rättsskydd är något som utfaller om en förälder har en hemförsäkring.

Man antas teckna en hemförsäkring om man har mer än 200.000 kronor i årslön, före skatt. Har man tecknat en hemförsäkring betalar då den försäkringen advokatens arvode, med en självrisk på 10 procent av arvodet. Har någon förälder under 200.000 kronor i årslön, förväntas den personen inte ha någon hemförsäkring och kan utan en hemförsäkring få rättshjälp. Det innebär att domstolen betalar advokatens arvode. Ingen ska behöva stå utan rätt till hjälp när det kommer till rättsliga tvister, utredningar eller brottsmisstankar. Alla ska ha rätt till ett rättsligt försvar.

Oavsett ekonomiska resurser får man rätt till advokat

Så tillbaka till vårdnadstvisten om ett barn, har båda föräldrarna, oavsett ekonomisk status och resurser, rätt till en så rättvis utredning och beslut som det bara är möjligt.

Ingen förälder ska behövs stå och se på när barn far illa, eller att de är hjälplösa då de försöker skydda sitt barn. Det är alltid en tragik när två föräldrar som från början ville ha och önskade sig ett gemensamt barn, inte längre kommer över ens om vad som är bäst för barnet. Vi behöver ett samhälle som ser till att deras bästa alltid kommer främst. Vi behöver särskilt utbildade poliser, socialtjänstemän och domare i särskilda barndomstolar som endast har barnens bästa för sin ögon när de fattar beslut som rör deras vårdnad, boende och umgänge. Läs mer om skilsmässor, ensam vårdnad och om tvister om barn på: http://lege.se.

Vem tar ansvaret för undermålig flyttstädning?

19 maj 2018

Hur känns en flytt egentligen? På det stora hela så är det en energifylld process som drivs av positiva känslor och förväntningar. Man får räkna med några fartgupp längs vägen - att det tar tid att packa, att det är jobbigt att bära, att man kan ha svårigheter att hitta rätt bil och så vidare - men på det stora hela: härligt.

En positiv känsla som dock kan komma att bytas ut mot en negativ känsla. Du vill flytta in, du stoppar nyckeln i vredet, du vrider om och öppnar dörren. Väl där så ser du att det inte är städat. Överallt syns damm, smuts och rester efter den tidigare ägarens livsstil. Det finns matrester kvar i kylen, över hela ugnen finns det intorkade matbitar och spisen är full av fläckar. Toaletten ska vi inte ens tala om. Kort sagt: den tidigare ägaren hade struntat i sin flyttstädning.

Frågan är hur du ska gå vidare? Du har dels din egen flyttstädning att ombesörja - du vill göra rätt för sig och underlätta för den nya ägaren som köpt din bostad i Stockholm. Dels så vill du naturligtvis också börja komma på plats - någots om ter sig omöjligt med tanke på att den utlovade flyttstädning som ingick i avtalet inte är utförd.

Vad göra? Först och främst så har du inte gjort något fel. Den tidigare ägaren till bostaden skulle ha tagit hand om sin flyttstädning i Stockholm. Frågan är hur du går vidare? Rent juridiskt så kan det här bli lite knivigt. Vi tänkte dock komma med ett råd.

Anlita en städfirma och dokumentera allt

Många som drabbas av det här problemet tar ett djupt andetag, svär lite och hugger sedan in med dammsugare och skurkäpp. Vi anser att man ska ha lite is i magen. Rådet är att man ringer efter en städfirma som sköter den flyttstädning som borde vara utförd. Säg även att det är brådskande så att de skickar tillräckligt många personer som kan städa.

Innan dess dock: ta ett varv med mobiltelefonen. Fotografera all smuts, fota alla fläckar och allting annat som du är missnöjd med. Ta före- och efter-bilder och se till att du har dessa redo då nästa steg tas. Det är då du ska kontakta säljaren och berätta om hur du upplevt dennes flyttstädning.

Här måste du stå på dig. Säg att du har bilder på den undermåliga städningen och säg att du har en faktura från en städfirma i Stockholm som du kommer att skicka till honom. I de flesta fall så kommer han att plocka upp plånboken och betala. Skulle så inte ske - ja, då kan du hota med att ta det vidare rent juridiskt. Ditt bevisläge är så starkt vid ett eventuellt fordringsmål att han borde välja alternativ ett: att betala fakturan från den städfirma du anlitat. Ett lagom straff för ett uselt beteende.

Någonstans måste fusket med flyttstädning upphöra och det här tillvägagångssättet är förmodligen rätt medicin.

Sökmotoroptimering - en ny typ av marknadsföring

15 maj 2018

Med nya tekniker, ny teknologi och moderna lösningar så öppnas också nya möjligheter. Det här kan konkretiseras genom att peka på marknadsföring och hur kommit att förändras av våra nya vanor. Förr så fick företag betala ganska dyra pengar för att synas i exempelvis tv, annonsera i tidningar eller genom att ha någon klämkäck slogan på radion.

Det - tillsammans med att synas i telefonkataloger - var egentligen de enda vägarna som fanns möjliga att använda sig av. Dyrt - och ofta väldigt kontraproduktivt sett till att man tvingar sig på kunderna. Att veva samma reklam om- och om igen på TV kan ge motsatt effekt - kunderna tröttnar och väljer någon annan produkt/företag istället.

Nu då - hur skiljer sig marknadsföring åt nu mot för några år sedan? Tydligt är att fler väljer att lägga sina pengar där man har en chans att nå sina kunder - något som uteslutande handlar om internet allmänhet och på Google i synnerhet. Kunderna - du och jag - är plötsligt i behov av någonting; det gör att vi söker efter en sådan produkt eller tjänst på vår mobiltelefon. Behöver du en rörmokare i Stockholm så är det också troligt att dessa två ord är de enda du skriver in i sökfältet på Google (som är den överlägset största sökmotorn).

Den/de rörmokare som syns på förstasidan är också de som har störst chans att attrahera dig som kund. Baserat på erfarenhet - och som du säkerligen kan instämma i - så söker man sällan längre än till sidan två innan man bestämmer sig. Det är således de rörmokare som syns på förstasidan som kommer att få kunder löpande. De som inte syns, de får nöja sig med smulorna.

Så långt är alla med. Google är idag ett verktyg som vi alla använder i vardagen och till vad som helst.

Problem med din SEO-byrå?

Ofta så är det inte rörmokaren i fråga som gjort jobbet. På samma sätt som vid annan marknadsföring så använder man sig av en extern partner som ser till att man hamnar på denna åtråvärda förstasida. Det krävs anpassade texter, relevant information kring företaget och tjänsterna, det handlar om länkarbete samt underhåll. Ett ständigt pågående jobb som alltså - förhoppningsvis - kommer att bära frukt. Man kan betala löpande under en viss tid - säg ett år - eller också så betalar man en SEO-byrå en engångssumma för att, så att säga, ranka högt på Google.

Sökmotoroptimering har förvisso funnits ett tag, men det handlar fortfarande om en relativt ny bransch som kanske inte riktigt “satt sig”. Det kan skapa problem. För, vad händer om denne rörmokare inte alls hamnar högt upp - vilka rättigheter har han då? Om han är så pass missnöjd med jobbet som gjorts gällande sökmotoroptimering och vill få pengar tillbaka - är det möjligt? Ja, och nej.

De flesta hedrar sina avtal; har man exempelvis garanterat att kunden - under en viss tid - ska ranka högt upp på Google så ser man också till att fortsätta jobba till dess att målet är uppnått. Men, man måste även se till Googles natur. Det finns inga garantier då sökmotorn styrs av algoritmer och att även konkurrensen måste vägas in i bilden. Vissa sökord i vissa specifika städer är så pass tuffa att de kräver extremt hårt jobb - till en högre kostnad - och under en längre tid. Det är kanske omöjligt att genomföra detta under ett år - det kanske krävs två år.

Därför kan man heller inte säga att man blivit lurad av en SEO-byrå. Kan denna visa upp exakt vad man gjort, i vilken omfattning och hur länge - och hårt - man arbetat så är det svårt att få rätt i efterhand. Som sagt: Google lämnar inga garantier och sorterar företag efter unika algoritmer (som dessutom hela tiden ändras).

Välj rätt partner inom sökmotoroptimering

Det bästa är att försöka hitta rätt partner direkt. Det finns tyvärr ganska många företag som lovar väldigt mycket och som - trots att det faller på sin egen orimlighet - kan garantera framskjutna placeringar på Google. Därför blir några saker viktiga och vi tänkte ge några snabba exempel i punktform:

 • Exklusivitet. Vad händer om den SEO-byrå du anlitar har tio stycken rörmokare som de arbetar med i Stockholm? Hur prioriteras du då? Du ska - i den mån det är möjligt - ha exklusivitet på ditt bransch och de sökord du vill synas under.
 • Uppföljning Dels så ska du kunna se vad tjänsten genererar och dels också hur mycket jobb man lagt ner. Det går att mäta och presentera sådana fakta (åtminstone sett till hur många länkar, hur mycket texter och hur många uppdateringar din sida fått).
 • Referenser Hur många kunder har man - och hur nöjda är det? Stirra dig inte blind på omdömen på internet - sådana kan mycket väl vara skapade av någon konkurrent. Be istället om nummer till befintliga kunder och hör dig för hur nöjda dessa är.
 • Personligt engagemang Du ska ha en kontaktperson som håller dig uppdaterad och som visar att hon/han verkligen bryr sig. Denne ska du kunna ringa och få information kring vad som händer och vilka planer som finns för att ditt företag ska klättra på rankingen.

En våldtäkt ger skamkänslor

4 maj 2018

Om man blivit utsatt för ett brott så tjänar man i regel på att anmäla detta så fort som möjligt. Genom en snabb anmälan så har man som brottsoffer ofta en bättre chans att vinna ett eventuellt mål som tas upp i rätten. Om du exempelvis råkat ut för en misshandel så kan du - genom en snabb anmälan - säkra bevis genom att ha en relevant läkarundersökning samt fotografier på dina skador som styrker din version. Väntar du - ja, då kan det handla om att ord står mot ord och där brukar oddsen försämras.

En annan fördel är med att anmäla är att polisen kan sätta in åtgärder direkt. Den misshandel du utsatts för kan ha skett under en sen natt i samband med ett krogbesök (det är också det vanligaste händelseförloppet) och polisen kan då direkt komma till platsen, förhöra vittnen samt eventuellt göra ett gripande.

Det här gällde dock en misshandel och andra typer av brott. Man ska veta att vissa brott är svårare att anmäla då de dels är grövre till naturen och dels också i och med det kan vara rent traumatiserande. Vi kan peka på ett typiskt sådant brott där man A) har större chans att se en gärningsman fälld om man anmäler direkt, men B) brottets råa natur gör att man kan vänta med att polisanmäla händelsen - ibland flera år. Vi ska titta på en våldtäkt.

Den typiska våldtäkten sker i hemmet eller av någon som man är bekant med. Det är också det som gör att brottet blir svårt att anmäla. Man har litat på en person - kanske lever tillsammans med denna - och plötsligt så blir man kränkt på detta fruktansvärda sätt. Det kan ge skuldkänslor. Man kan tänka att man uppmuntrat, gett tvetydiga signaler, inte sagt nej på ett tydligt sätt eller att man kanske klätt sig på ett sätt som gjort att man “får skylla sig själv”.

Handlar det dessutom om en gärningsman som man känner väl - ja, då låter man gärna bilden av honom (eller henne; även motsatta scenarion kan ske) vara intakt i form av att man ser honom från hur han “normalt” brukar vara.

Det som försvårar är att man inte kan säkra teknisk bevisning om en våldtäkt inte anmäls inom en viss tid: DNA, skador, klösmärken, sperma och så vidare. En senare anmäld våldtäkt blir svårare att bevisa - men det är definitivt inte omöjligt.

Ditt målsägandebiträde spelar en viktig roll

Många kvinnor som blivit utsatta för en våldtäkt dras med skuld- och skamkänslor. Och; då man väl vågar anmäla, då man väl byggt upp sitt självförtroende, kanske kontaktat kvinnojourer och samtal med nära vänner om det inträffade så kommer nästa chock: bemötande från polis och vårt rättsväsende.

Det är inte ovanligt att kvinnor i denna fruktansvärda situation kan peppras med frågor som saknar relevans. Både vid förhör av polisen och vid den efterföljande rättegången, men då av gärningsmannens advokat. Frågor om berusning, frågor om kläder, frågor om tidigare sexliv, frågor om det verkligen var ett nej och inte ett ja och så vidare.

Man ställer frågor som ska så frön av tvivel hos åhörarna och utpeka offret som lite av sköka. Här kommer ett målsägandebiträde att spela en viktig roll då denna jurist ser till att frågorna inte ställs - eller att man som offer inte behöver bemöta dem.

Ett målsägandebiträde bekostas av staten vid en våldtäkt och att ha en sådan jurist vid sin sida ger dels bättre odds till att se gärningsmannen fälld och dels - kanske den viktigaste uppgiften - så får man som offer ett stöd, både rent professionellt och känslomässigt, genom en fruktansvärt påfrestande tid.

Är det säkert att operera in tandimplantat?

3 apr 2018

Att tappa tänderna är ett trauma för många. Oavsett om det handlar om att man blivit äldre, att man råkat ut för någon typ av olycka, att man ätit någon medicin, blivit sjuk eller kanske haft problem med ett långvarigt missbruk. Det tänderna gör är att de dels bidrar till att hela matsmältningsapparaten fungerar, dels så tuggar de maten i lämpliga bitar, dels så håller de käkmuskulaturen på plats och gör att den inte drar ihop sig. Det fjärde då det kommer till tänders viktighet handlar om det självklara: tänderna fyller en stor funktion i hur vi ser ut, hur andra uppfattar oss och hur vi mår rent psykiskt. Därför är det ett trauma att tappa tänder.

Men, det finns olika vägar att gå för att skaffa nya änder och vi ska titta närmare på ett av de mest populära alternativen som går under namnet tandimplantat. Ett tandimplantat är - till skillnad mot en tandprotes (en löstand) en mer permanent lösning som, om allt går som det ska, kommer att fungera på samma sätt som en ordinarie tand gör.

Det som sker är nämligen att man opererar fast skruvar av titan i käkbenet och det är i dessa som man därefter fäster de kronor som ser ut exakt (man anpassar kronorna efter den ordinarie tandraden - något som tar några veckor) som de övriga tänderna i munnen. Det är ett bra alternativ och har man ett tillräckligt starkt käkben för att bedömas som en lämplig kandidat så finns det definitivt ett värde i att välja tandimplantat framför tandproteser.

Men, finns det inga risker och vad händer om något går fel? Jo, det finns - som med alla andra ingrepp - risker. Din kropp kan störa bort ditt tandimplantat. Du kanske får ont. Det kanske inte går att vänja sig vid implantatet. Området runtom kan bli infekterat och så vidare. Risker är en del av det kontrakt man skriver vid operationer. Däremot så ska man göra skillnad på risker och på dåliga jobb, eller rena felbehandlingar.

Hur går jag vidare om jag är missnöjd med mitt tandimplantat?

Om du skulle anse att din smärta - eller vad det nu än kan ha kommit för komplikationer - beror på en felbehandling av din tandläkare så är det viktigt att du först och främst kontaktar denne och/eller mottagningen där behandlingen skett. Det kan vara bra att begära ett skriftligt svar - men du får även vara beredd på att det tar tid innan svaret i fråga når dig. Ditt klagomål och ditt fall måste nämligen utredas först.

Svaret du får ska vara förståeligt för dig: det vill säga - det ska vara skrivet på begriplig svenska och inte på så kallat tandläkarspråk. Du ska få veta vad som hänt, om tandläkaren tar på sig ansvaret - och är beredd att ersätta dig - och om inte, varför?

Skulle svaret vara dig till besvikelse så finns det ingen anledning att misströsta då du kan ta ärendet vidare till högre instans. Du har rätt att kontakta någon av följande organisationer/nämnder:

 • Patientnämnden i det område du bor i - det landsting du tillhör
 • Privattandvårdsupplysningen
 • Praktikertjänsts Reklamationsnämnd
 • Inspektion för vård och omsorg
 • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Återigen och oavsett vilken av dessa organisationer, nämnder eller företag du vänder dig till - se till att erhålla ett skriftligt svar.

Missnöjd med en privat tandläkare

Det skiljer sig lite mellan hur man ska gå vidare vid missnöje med en behandling om den skett hos Folktandvården eller hos en privat tandläkare. Vi kan säga att du är missnöjd med ditt tandimplantat och där du vill ha ersättning från en privat tandläkare i Stockholm. Här finns det tre stycken vägar att gå.

 1. Är tandläkaren ansluten till Praktikertjänst så kontaktar du Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (efter attd u erhållit svar från tandläkaren i fråga) och låter denna nämnd behandla ditt ärende. Detta gäller dock inte skadestånd utna enbart behandlingar och ekonomiska frågor.
 2. Privattandläkarna Är tandläkaren ansluten till Privattandläkarna så kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen - PTU - som har som uppgift att hantera tvister mellan tandläkare/tandhygienister och privatpersoner. Skulle fallet bedömas till din fördel och tandläkaren vägrar bifalla dina krav så kan denne uteslutas ur organisationen.
 3. Rättsliga åtgärder. Skulle din tandläkare sakna medlemskap i båda ovan nämnda organisationer så kan du driva ärendet vidare i privat regi och genom våra rättsliga instanser. Var dock medveten om att det kan bli en kostsam historia där du kan få betala rättegångskostnader, arvode för advokat och så vidare. En god idé är således att alltid välja en privattandläkare som är ansluten till en branschorganisation då det dels ger bättre vård och dels också - om något blir fel - ofta ger en lättare resa till upprättelse; både ekonomisk och rent fysiskt (i och med att en ny behandling kommer att utföras).

Att råka ut för oseriösa målare och andra hantverkare

15 mar 2018

De allra flesta målare och hantverkare som verkar i Stockholm är duktiga och seriösa yrkespersoner som sätter stort värde på att göra ett bra jobb och ha en bra relation till sina kunder. I det långa loppet är det så man får en framgångsrik karriär inom hantverksutövande. Men som i alla branscher finns det några få oseriösa aktörer som luras, gör undermåliga arbeten och försvinner så fort de fått pengarna.

Att bli lurad och råka ut för oseriösa hantverkare är något som många är rädda för. Oproportionerligt rädda, skulle vi vilja säga. Visst är det obehagligt att bli lurad, det är trots allt ofta en ansenlig summa pengar som ska betalas och det är det egna hemmiljön som blir lidande och ett jobb utförs dåligt. Dock är risken att drabbas mycket liten, och om man gör sin läxa innan en målare anlitas är risken i stort sett obefintlig.

Kolla upp målaren

När du ska anlita en målare i Stockholm ska du först kolla upp vederbörande ordentligt. Börja med att höra bland vänner och bekanta om det finns någon som kan rekommendera en bra målare. Besök forum på nätet där tidigare kunder gett sina betyg till målare de anlitat. Men ta inte enbart andras ord för det. När du hittat några målare som verkar bra gör du en ordentlig bakgrundskoll och ser om de har några anmälningar mot sig och liknande. Be att få se yrkestillstånd, certifiering för våtrum om det är aktuellt med badrumsmålning och kolla dessutom om målaren har garanti och ansvarsförsäkring på arbetet.

Skriv ett avtal

När du förvissat dig om att du har med en seriös målare att göra ska du se till att skriva ett ordentligt avtal. Det är viktigt att du i avtalet noga specificerar vad du vill ha hjälp med, och har du synpunkter på hur arbetet ska utföras ska du skriva in det också i avtalet. En vanlig källa till missnöje är bristande kommunikation mellan kund och hantverkare, och man kan aldrig vara nog tydlig. En målare är ingen tankeläsare, och är du för vag i beskrivningen av vad du vill ha hjälp med är det mycket lätt att det blir fel. Har du med en skojare att göra kan du dessutom lita på att denne kommer att utnyttja bristen på tydliga riktlinjer för arbetet till sin fördel.

Betala aldrig i förskott

Du ska aldrig betala en hantverkare i förskott. En målare eller annan hantverkare som kräver förskottsbetalning kan du avfärda direkt. När jobbet är utfört skriver målaren en slutfaktura där arbetsinsats, materialkostnad, framkörningsavgift etc är tydligt utmarkerade, liksom ROT-avdrag och moms.

En speciell grupp hantverkare som rör sig i gråzonen mellan vad som är lagligt och inte försöker ibland få jobb genom att ringa på hos människor, framför allt på sommaren. Anlita aldrig en sådan person. Seriösa målare skaffar inte jobb genom att knacka dörr. Dessa hantverkare försörjer sig genom att göra undermåliga arbeten, kräva förskottsbetalning och dunsta så fort de fått betalt. I värsta fall höjer de även priset när jobbet är gjort och blir hotfulla om du protesterar. Det finns bara en sak att göra då och det är att ringa polisen. Ha som tumregel at du aldrig betalar för ett jobb där du inte godkänt resultatet.

Juridisk hjälp

Känner du att du har blivit lurad av en oseriös målare ska du vända dig till en advokat eller jurist med erfarenhet av konsumenträtt. Har du skrivit ett avtal med målaren är chansen stor att du får rätt vid en eventuell tvist och slipper stora delar av kostnaderna. Och kom ihåg – de allra flesta målare i Stockholm är hyggliga och kunniga hantverkare som endast vill hjälpa dig till ett så bra resultat som möjligt. Så har du otur, försök igen!

Misstanke om brott ger dig rätt till offentlig försvarare

15 feb 2018

Skulle du bli misstänkt för ett brott så har du rätt att välja en offentlig försvarare – en brottmålsadvokat som sköter ditt försvar. Vi säger att du har rätt att välja då detta är lite oklart för många misstänkta. Man tilldelas nämligen en offentlig försvarare av rätten, men här kan man alltså göra ett aktivt val som misstänkt också. En möjlighet som man ska ta tillvara på. Det finns nämligen en viss risk att den offentlige försvarare som tilldelas en kanske inte tar fallet på det allvar man som klient kan kräva, det finns en risk i att exempelvis personkemin inte stämmer och det kan finnas en risk i att denne brottmålsadvokat saknar nödvändig vana av fall som liknar det du är misstänkt för. Väljer du på egen hand en brottmålsadvokat har du större chans att se en friande dom eller en lindrigare sådan. 

Grövre brott ger rätt till offentlig försvarare

Vi ska även tillägga att lindrigare typer av brott inte ger rätt till en offentlig försvarare. Är du misstänkt för ett snatteri så kommer denna möjlighet inte ges – däremot så kan du själv kontakta och anlita en brottmålsadvokat för ditt försvar. Dennes arvode får du dock bekosta själv och ur egen ficka. Kostnaden för en offentlig försvarare – som du alltså har rätt till vid grövre brott – täcks av staten. Skulle du bli dömd så kommer du att få betala delar av- eller hela beloppet tillbaka till statskassan. Din brottmålsadvokat har redan fått arvode och övriga omkostnader betalda. 

Vikten av att välja rätt brottmålsadvokat

Som sagt. Väljer du på egen hand vilken brottmålsadvokat som ska fungera som din offentlige försvarare så ökar dina chanser i rätten. Vårt råd är att du väljer en brottmålsadvokat som specialiserat sig på just de typen av brott du är misstänkt för. Just begreppet brottmål är nämligen brett - allt från stöld, sexualbrott, misshandel, narkotikabrott, mord och rån inkluderas i termen. Är du misstänkt för exempelvis ett narkotikabrott så bör således din offentlige försvarare vara erfaren inom just detta specifika område. 

Vikten av personkemi

En annan viktig detalj handlar om hur väl ni kommer överens. Din offentlige försvarare kan mycket väl vara din enda egentliga kontakt med omvärlden – återigen beroende på brott och om du exempelvis är häktad - under processen. Även bortsett från den primära uppgiften – att sköta ditt försvar – så fyller en brottmålsadvokat en funktion i att agera stöd och vara en axel att luta sig mot då det blåser som värst. Detta går även att relatera till om du är släppt på fri fot i väntan på rättegång. Omvärlden kan – vid vissa typer av brott – döma hårdare och vända ryggen till. Här kan således advokaten man anlitar vara den person man vänder sig till innan dom har fallit och man, förhoppningsvis, blir frikänd för brottet man varit misstänkt för. 

Narkotikabrott är ett vanligt brott i Sverige

9 feb 2018

Ett av de vanligaste brotten i Sverige gäller narkotika. Ett narkotikabrott kan handla om allt från innehav till överlåtelse, bruk och framställning. Straffsatsen bedöms dels av mängden narkotika samt vilken typ av narkotika det handlar om. Skulle du däremot föra in narkotika i Sverige från ett annat land så är det inte ett narkotikabrott du kommer att åtalas för; där handlar det istället om smuggling. 

Vem är det som missbrukar knark?

Om man ser till den typiska förövaren då det gäller narkotikabrott så är det en man i den yngre medelåldern som bor i en större stad som exempelvis Stockholm, Malmö eller Göteborg. Vad som räknas som ett narkotikabrott regleras av Riksdagen; där våra politiker i dagsläget verkligen har fått bekänna färg i och med att nätdroger hela tiden kommer i nya skepnader. En ändrad molekyl kan förvandla ett narkotikaklassat preparat till ett godkänt sådant. Här kommer framtidens politiker att få jobba hårt och det kommer förmodligen att lagstiftas om tuffare tag gällande just nätdroger där snabbare beslut kan fattas. 

En intressant aspekt då det kommer till narkotikabrott är den höga procenten som återfaller i samma brottslighet. Då det gäller narkotikabrott så är den förhållandevis hög jämfört med andra brott. Något som kan förklaras av att narkotika dels är beroendeframkallande och dels är dyrt att finansiera. En missbrukare av narkotika kan således finansiera sitt missbruk genom andra brott: rån,  stölder, inbrott och så vidare. 

Vi tycker dock att även en annan aspekt kan vara värd att lyfta fram då det kommer till återfall: hur allmänheten ser på ett narkotikabrott. 

En gång tjuv – alltid tjuv vid narkotikabrott? 

Allmänheten brukar ofta döma narkotikabrott hårdare än andra brott. En, för ett narkotikabrott, dömd person upplever ofta att samhället vänder ryggen till. Likaså gamla vänner, bekanta och familj; svårigheter att få bostad att få ett jobb och att komma tillbaka på fötterna igen kan göra att gamla vanor ligger nära till hands. Du ser förmodligen sällan en person dömd för misshandel komma ut från fängelset bara för att någon vecka efteråt återigen misshandla någon annan igen (det händer naturligtvis). 

Vi tror att ett narkotikabrott är så pass stigmatiserande att den dömde känner sig maktlös då straffet är avtjänat. Här måste en förändring ske. I och med att brottet i fråga är så pass vanligt som det ändå är så krävs det bättre förståelse och bättre hjälp då brottet – oavsett om det är ett ringa narkotikabrott eller ett grovt sådant – är sonat. Läs här för mer information om narkotikabrott.

Ett allvarligt brott ger rätt till en offentlig försvarare

25 jan 2018

Sverige som rättsstat står sig förhållandevis starkt i jämförelse med andra länder. Som inom alla system så finns det brister - det finns fall där man kan undra hur en fällande dom var möjlig; eller fall där det exakt motsatta frågas. Så är det överallt. En avgörande del i att vi har ett så pass fungerande system handlar om rätten till försvar och att man inte är dömd förrän domen vunnit laga kraft i någon av de instanser inom våra Domstolar. Det förra är en viktig punkt.  

En offentlig försvarare har du rätt till då du är misstänkt för ett allvarligare typ av brott. Arvodet bekostas av staten, men skulle du bli fälld för brottet så kan staten kräva beloppet - eller delar av det - tillbaka från dig

Skulle du vara misstänkt för ett allvarligare typ av brott så har - oavsett kön, oavsett härkomst, oavsett social status och oavsett storlek på plånboken - rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvarare du valt - eller tilldelats dig - och dennes arvode bekostas av staten. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar och betala för din offentlig försvarare. Däremot så kommer detta med vissa förbehåll.

Skulle du bli dömd i en efterföljande rättegång så kommer advokatens arvode - det som betalats av staten - att krävas av dig; antingen hela- eller delar av beloppet. En summa som du betalar tillbaka till staten; du blir alltså inte skyldig din advokat pengar (mer än indirekt). Skulle du däremot bli friad - ja, då behöver du heller inte betala någonting till den advokat som fungerat som offentlig försvarare.

Välj en offentlig försvarare med lång erfarenhet

Det är upp till dig att välja offentlig försvarare; även om det till syvende och sist är Domstolen som avgör vilken advokat som beviljas dig så brukar man sällan nekas den försvarare man presenterar och önskar. Därför så kan man säga att valet således är ditt att göra. Ett råd i detta är att välja en offentlig försvarare som har längre erfarenhet och - framförallt - vana av det brott man står åtalad/är misstänkt för.

Välj en offentlig försvarare med inriktning på det brott du misstänks för. Sök även efter personkemi: advokaten kommer att vara din huvudsakliga kontakt med omvärlden

Skulle du vara misstänkt för ett narkotikabrott så bör din offentliga försvarare vara specialiserad just på detta område; gäller det misshandel eller någonting annat så ska kunskapen hos din offentlige försvarare ha den inriktningen. Av naturliga skäl då du som klient får ett bättre försvar samt bättre möjligheter till ett frikännande genom detta.

Välj någon som du litar på

En annan viktig aspekt i samspelet mellan dig och din advokat gäller tillit och förtroende; du måste känna att din offentlige försvarare verkligen går att lita på - du lägger trots allt en del i din egen framtid i dennes händer. Personkemin ska därför inte underskattas i valet. Dessutom så är din advokat den person som du kommer att ha mest kontakt med under hela processen - därför är förtroende, personkemi och tillit tre punkter som - tillsammans med erfarenhet - är några att luta sitt val mot. Vill du veta mer, läs: www.offentligförsvarare.se.

Umgängessabotage

12 jan 2018

Om en förälder medvetet försöker hindra umgänget mellan barnet och dess andra förälder, gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan leda till att en förälder blir av med vårdnaden om barnet, eftersom umgängesrätten, barnets rätt till att regelbundet umgås med båda sina föräldrar, är lagstiftad. Umgängessabotage kan ske på många olika sätt, genom att medvetet missa avtalad umgängestid, genom att resa bort, eller genom att inför barnet baktala den andra föräldern med resultatet att barnet inte vill umgås med honom eller henne.

Umgängessabotage är inte en term som nämns i lagen, men som blivit vanlig på senare tid, då fenomenet förekommit i många tvistemål om umgänge. Domstolarna ser vanligtvis allvarligt på umgängessabotage, eftersom det uttryckligen går emot barnets rätt till umgänge. En förälder som bedöms ha gjort sig skyldig till umgängessabotage anses som vårdnadshavare ha brustit i ansvaret att låta barnet umgås med båda sina föräldrar och rätten kan därför frånta den föräldern vårdnaden.

Umgängesrätt, barnets rätt till båda sina föräldrar

I Föräldrabalken, kapitel 6, §15 står att barnet har rätt till umgänge med en förälder det inte bor med, antingen genom att träffas eller att umgås på annat sätt, till exempel via telefon. Denna rätt kallas till vardag för umgängesrätt. Umgänget står över vårdnaden om barnet, så oavsett om en förälder är ensam vårdnadshavare kan den inte hindra att barnet får träffa den andra föräldern. Föräldrar som har skiljt sig måste komma överens om boendet och umgänget. Det man bestämmer ska nedtecknas i ett umgängesavtal som man kan få hjälp med av en advokat eller hos socialtjänsten. Växelvis boende är en vanlig lösning om den är praktisk möjlig, dvs om föräldrarna bor såpass nära varandra att barnets skolgång, fritid och umgänge inte påverkas. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av hemmen vara barnets hemadress. Bor föräldrarna långt ifrån varandra får umgänget antagligen inskränkas till besök på långhelger och skollov. Boendeföräldern ska bidra till resekostnaderna för barnet, dock ligger den största betalningsbördan på umgängesföräldern.

Exempel på umgängessabotage

Umgängessabotage kan ske genom att en förälder reser bort då det skulle träffat den andra föräldern, eller upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt utan att erbjuda någon alternativ umgängestid. Föräldern kan också hävda att barnet ska utföra någon fritidsaktivitet eller vill träffa en kompis, något som mycket väl kan stämma, men som borde avstyrts av föräldern. Sker händelser av det här slaget ofta kan man misstänka att den ena föräldern medvetet försöker förhindra umgänget. Skälen kan vara många, man kan vara arg eller tycka illa om den andra föräldern men det kan också vara så att man själv blivit hotad eller slagen av den andra föräldern och känner sig orolig för att barnet ska fara illa.

Att tala illa om och försöka påverka barnets syn på den andra föräldern är också att räkna som umgängessabotage. Som förälder utsätter man också barnet för en svår lojalitetskonflikt genom att baktala den andra föräldern och sådana handlingar kan skada barnet mer än man tror. Oavsett hur illa man än tycker om den andra föräldern bör man aldrig visa det för barnet utan vara vuxen situationen och för barnets skull försöka samsas kring umgänget.

Familjerätten och juridisk hjälp

Oavsett orsak ska man aldrig medvetet försöka hindra umgänget utan istället vända sig till socialtjänsten om man anser att umgänget med den andra föräldern bör stoppas. Hos socialtjänsten, familjerätten, kan man få hjälp med medling och samtal med den andra föräldern och med en socialsekreterare. Att lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern och inleda en umgängestvist är sällan en god idé om man inte har mycket goda skäl. En anledning kan vara att man blivit utsatt för umgängessabotage. Det är dock alltid bättre att försöka lösa situationen genom samtala med familjerätten eller med en advokat specialiserad på familjerätt. För mer information läs; www.umgängesrätt.com.

Vem drabbas värst av en separation?

20 nov 2017

I Sverige sker ungefär mellan 20-30.000 skilsmässor varje år. Lägger man till separationer till denna stora siffra så förstår man också att det finns ett ganska stort antal personer som sett hur en dröm gått i kras. Man gifter sig med den man älskar - men man inser efter en period att det varit ett felaktigt beslut. skälen till denna insikt kan variera och här kan vi nämna alltifrån att kärleken tagit slut, att man vuxit ifrån varandra, att någon förvandlats till det sämre, att ena parten visat sig vara våldsam, otrogen, kriminell och så vidare - oavsett skäl: skilsmässor och separationer är en stor del av vår vardag. Du känner förmodligen någon som separerat, du kanske precis har skilt dig eller känner att du borde ta det steget.

Det är finns nästan alltid en förlorare vid en skilsmässa eller en separation. Dels har vi den känslomässiga aspekten där någon av parterna kanske inte vill avsluta förhållandet och därigenom upplever besvikelse. dels har vi också en ekonomisk aspekt. Även om man vid en skilsmässa utgår från givna regelverk där man har rätt till halva giftorättsgodset - efter att man räknat av skulderna - så kan det finnas viss besvikelse vid bodelningen. Det finns många exempel på där exempelvis maken undanhållit en del av sina tillgångar och där kvinnan således inte kommer åt det hon har rätt till. dessutom så ska man också peka på en annan ekonomisk nackdel som kan synas vid en skilsmässa.

Olika ekonomiska konflikter och tvister

Hur värderar man egentligen tid? frågan blir relevant sett till att många - i synnerhet kvinnor - valt att vara hemma med barnen under en tid, valt att gå ner i tid på jobbet för familjen skull och därmed också gett upp en del av sin inkomst; men framförallt sin pension. Där finns ett problem i och med att många män ser sig ovilliga att räkna den tiden som något ekonomiskt och därmed också ställer sig ovilliga att, så att säga, ersätta den. Där har vi två stycken exempel på hur en skilsmässa kan skapa osämja, leda till konflikter och skapa en fiendeskap mellan två personer som en gång älskat varandra.

Ställer man dock frågan om vem som drabbas värst vid en separation så måste man dock ställa det ekonomiska åt sidan och peka på en tredje part som finns i många skilsmässor. Detta i form av barnen. Det är alltid tufft för ett barn att se sina föräldrar gå skilda vägar. Även om skilsmässan i fråga sköts på ett snyggt sätt. Ju yngre barnet är, desto mindre förstår det och det innebär att barnet kan ta på sig skulden, anklaga sig själv för att vara den som gjort att beslutet tagits och så vidare. En tankevurpa som kan ge skador för livet och som sätter ett högt krav på föräldrarnas agerande vid skilsmässan. God kommunikation är A och O i den frågan; barnen måste vara delaktiga och få veta vad som sker, varför det sker och att det inte är deras fel. Detta oavsett om föräldrarna kommer överens eller inte.

Ett ännu värre scenario finns också tyvärr. Detta då en skilsmässa mynnar i en konflikt om just barnen. märk väl - om barnen, inte på grund av dem. Det vill säga om vem som ska ha rätt om vårdnaden och där en vårdnadstvist ligger i mynningen eller har påbörjats. En vårdnadstvist - om inte skälen är av måste-karaktär (misshandel, våld i hemmet. risk för att barnen skadas, pedofili, kraftiga samarbetsbesvär  och så vidare) - kan äga rum och för barnen så blir det extra viktigt att de inte hamnar i skottlinjen. Ett bra sätt att stoppa en vårdnadstvist och komma överens utan att det hela behöver hamna i domstol är att delta vid så kallade samarbetssamtal som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda. För barnen skull så brukar man från kommunens sida erbjuda gruppterapi där barn i samma situation kan dela sina tankar och erfarenheter med varandra. De mest utsatta vid en skilsmässa eller en separation är också också de som riskerar att fara som mest illa: barnen. Därför bör man som förälder också ha deras bästa i åtanke. Det gäller att agera vuxet och försöka lindra smärtan.

Barnen drabbas värst

Oavsett vilket scenario som kommer vid en skilsmässa - en ekonomisk tvist eller en tvist kring vårdnaden om barnen - så finns det hjälp att få. Vi skulle alltid rekommendera en kontakt med en kunnig jurist inom familjerätt. Detta dels för att få veta vad man har rätt till och vad som gäller (från båda sidor) och dels också för att se att allt går rätt till.

En erfaren jurist och dennes professionalism inom området kan göra att båda parter tar ett steg tillbaka, litar på sina respektive ombud och gräver ner sina stridsyxor. http://www.familjerätten.nu är ett bra exempel en byrå inom familjerätt där man kan läsa om vad som gäller, vilken hjälp man kan få samt hur mycket exempelvis en vårdnadstvist kostar och hur den finansieras.

 

Hur fungerar en vårdnadstvist?

17 sep 2017

Vid vårdnadstvister har en skilsmässa blivit så infekterad att föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ta hand om barnen. Oftast brukar en skilsmässa innebära att man delar på vårdnaden – men om detta inte fungerar så ansöker föräldrarna om att få ensam vårdnad – det är detta som då blir det vi kallar vårdnadstvist.

Vid sådana kopplar man helt enkelt in rättsväsendet som efter att ha hört båda parter tar beslut om vilken av de båda föräldrarna som är bäst lämpad att ta hand om barnen. Man ska dock veta att även om skilsmässor utvecklar sig till rena vårdnadstvister så kan ändå domaren anse att båda föräldrarna har rätt – och är kapabla – att ta hand om barnen och därför besluta om att det bästa är att delad vårdnad ska gälla. Det är främst vid extrema fall som ensam vårdnad utdelas och vid dessa brukar ofta kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa hos den andra parten vara grund till det beslutet.

Har barnen något att säga till om vid vårdnadstvister?

Lagen om vårdnadstvister gjordes om år 2006 och detta innebär bland annat att större hänsyn tas till barnets röst i frågan. Tidigare sa man att en tolvåring var stor nog att bestämma om hen inte ville bo hos en förälder men efter 2006 tar man numera hänsyn till barnets mognad i frågan. Det kan vid vårdnadstvister alltså innebära att en elvaåring vägrar att bo hos en förälder får sin vilja igenom medan en trettonåring som vill bo hos båda inte får det. Allt handlar om hur rätten och de sociala myndigheterna bedömer barnets mognad.

Naturligvis lämnar man aldrig över ansvaret helt på barnet – det vore fel då ett barn ser och förmodligen älskar sina föräldrar lika mycket och kanske därför inte kan vara objektiv i frågan. Men barnets röst är dock mycket värt i vårdnadstvister och tas på stort allvar då rätten ska besluta om huruvida ensam eller gemensam vårdnad ska utdelas. Anledningen till att barnet inte själv får bestämma är helt enkelt den att man som barn är mer lättpåverkad och att man kanske vill göra sina föräldrar lyckliga utan att tänka på konsekvenserna som beslutet för med sig. Att barnet vid vårdnadstvister kanske säger att hen vill bo hos båda föräldrarna är naturligt – detta trots att den ena föräldern kanske är missbrukare och därmed direkt olämpligt att ta hand om en familj. Det är därför som barnets röst räknas men inte fäller avgörande vid vårdnadstvister.

Vårdnadstvister i populärkulturen

Både film- och bokvärlden är fulla av exempel som skildrar vårdnadstvister sett ur många olika perspektiv och vinklar. Det kanske mest kända exemplet är dock filmen Kramer vs Kramer som år 1979 slog ner som en bomb i filmvärlden och belönades med en Oscar för bästa film. Själva filmen handlar, som sagt om en vårdnadstvist och visar verkligen hur saker och ting kan gå snett vid en sådan. I huvudrollerna ser man Meryl Streep och Dustin Hoffman som utan att ta hänsyn till sitt barn bråkar om vårdnaden om honom och utan att komma överens tvingas mötas i domstol.

Filmen visade 1979 på svårigheter då det handlar om vårdnadstvister – svårigheter som gäller än idag – och som handlar om när föräldrar låter sina personliga agendor ta för stor plats och låter dessa drabba barnen. Man kan exempelvis se hur en otrohet eller något annat relativt trivialt - men moraliskt förkastligt - spelar en alltför stor roll i sin egen bedömning gällande den andres lämplighet som förälder. Detta utan att se hela bilden från barnets perspektiv utan vara helt färgad av sina egna känslor och därför använder barnet som ett sätt att straffa den andra föräldern. Tyvärr är detta ingenting unikt då det handlar om vårdnadstvister.

Om vi fortsätter med filmen Kramer vs Kramer så rörde denna film upp en del känslor och framförallt synen på rättsväsendet i USA. Detta då man helt enkelt vid slutet av filmen dömer till mammans fördel, baserat på att grundtanken att ett barn mår bäst av att vara hos sin mamma. Detta fick många, i synnerhet män, att rasa och man har efter filmen faktiskt sett hur en ändring gällande detta kommit till. Numera döms det vid vårdnadstvister i USA fortfarande lite till mammans fördel – men absolut inte på samma sätt och absolut inte på dessa vaga grunder som alltså utgick från att det i alla fall var bättre för barnet att vistas hos sin mamma bara för att det alltid varit så.

Där kan man alltså se hur en film, eller bok egentligen då det faktiskt var en sådan som var upplaga, kan förändra synen på ett problem som finns i samhället. Sedan om detta gäller vårdnadstvister eller någonting annat spelar mindre roll – allt handlar om att belysa ett problem och göra detta synligt för flera människor. Det är också detta som är film och böckers stora roll i samhället.

Göra upp i godo

Man ska veta att de allra flesta fall av vårdnadstvister dock faktiskt görs upp innan de nått domstol – detta på grund av att de båda föräldrarnas ilska gentemot varandra lagt sig och att man börjar se sig själv från barnens ögon.

Det är ju ofta så att föräldrarna liksom inte inser varandras fördelar utan bara ser de negativa delarna vid vårdnadstvister – öppnar man istället ögonen och ser att man en gång varit gifta och har barn tillsammans, ja, då brukar även bilden klarna en smula. Det fanns ju, trots allt, en anledning till att man en gång i tiden skaffade barn och denna var förmodligen att man faktiskt älskade varandra. Dessutom har man ju barn som – vid de allra flesta fall – mår bra av ett umgänge med båda sina föräldrar och det är därför som vårdnadstvister alltså ofta går att lösa utan att domstolen blandas in.

Hur fungerar vår arvsrätt?

6 sep 2017

Då man talar om arvsrätt så menar man de samlade termen över vilka som såsmåningom har rätt att ärva en avliden människa. Här kan man säga att barn står först i kön och följs sedan av syskon, syskonbarn, äkta makar, föräldrar – om de fortfarande är i livet – och sedan rullar det vidare med kusiner, bröstarvingar och så vidare. Vår arvsrätt reglerar alltså så att inte vem som helst plötsligt kan börja hävda sin rätt till arv. Sedan finns det ju även andra omständigheter som påverkar och här har vi ett skrivet testamente som ett tydligt exempel. I Sverige så är detta mindre vanligt än i andra länder och här följer vi ofta vår givna arvsrätt på ett helt annat sätt än vad man exempelvis gör i USA där arvstvister blossar upp och blir infekterade på ett helt annat sätt.

Det finns det ju också väldigt många exempel på i populärkulturen där många filmer och böcker handlar om just kanske ett gömt testamente och där man på grund av detta på något sätt vill kringgå denna arvsrätt. Det är ju också väldigt naturligt för om man tänker efter så är ju arvstvister i sig en väldigt smaskig historia som en skicklig författare eller regissör kan vrida hur många varv som helst. Du har ju egentligen allt – det finns sörjande barn, ett massivt arv, en sviken fru och kanske en älskarinna som dyker upp som en extra liten ingrediens för att krydda upp historien. Detta är alltså på film och i böcker – i verkliga livet är fall med arvsrätt och skrivna testamenten inte alls lika trevliga att följa då det ju handlar om verkliga människor.

Testamente och arvsrätt kan skapa bråk

Just arv och arvsrätt är något som i många fall tar fram det absolut värsta hos folk som visar sig kunna göra vad som helst för att få lite extra pengar på fickan. Man ser syskon förvandlas från goda vänner till svurna fiender över exempelvis en tavla eller en fåtölj som föräldrarna lämnat efter sig och man kan se hur exempelvis en stuga kan få en hel familj att vända sig mot varandra. Detta är något som tyvärr är väldigt vanligt – ofta då även sorg efter den avlidne är inblandat också – och här kan man faktiskt alltså genom ett skrivet testamente även påverka efter sin död.

Arvsrätt kan alltså ibland ställa till det och där kan man istället skriva ett testamente som gör att man själv fördelar sina tillgångar till de man tycker förtjänar dessa. Det kan alltså handla om att bilen ska tillfalla sonen, huset ska delas mellan barnen, den dyra tavlan ska hamna i dotterns ägo och så vidare. Ett testamente kan vara det bästa man gör då människor överlag ju naturligtvis vill tillgodose en persons sista vilja och därför – för dennes skull – håller sams även efter dennes död. Något som alltså kan bli ett litet problem om man enbart låter vår arvsrätt bestämma då man plötsligt kan börja peka på allt och hävda sin rätt till det – alltså är ett testamente ingen dum idé.

Vårdnaden om barnen vid en skilsmässa

15 aug 2017

Att två stycken personer skiljer sig i dagsläget är i sak ingenting som någon längre reagerar på. En skilsmässa som beror på att kärleken falnat, att man vuxit ifrån varandra eller som av någon annan inträffar är inte hela världen. Visst – en skilsmässa är alltid tråkig och trist och den är – oavsett anledning – också tuff för de inblandade; både psykiskt och rent praktiskt. Något som blir än mer påtagligt om det finns barn inblandade och det är också med dessa vi har vår utgångspunkt i denna text.

Vi bortser alltså här från känslorna hos föräldrarna samt det praktiska arbetet med att dela upp hus och övrig bohag mellan sig och ser istället till hur man löser vårdnaden om barnen och hur man kan lösa den detaljen.

Här ska man direkt tillägga att de flesta skilsmässor slutar med att föräldrarna fortsätter att ha delad vårdnad och att detta också är det som – i de flesta fall – är att föredra. Ligger det ingen kriminell handling – pedofili, incest, missbruksproblem, misshandel inom hemmet – eller någon allvarlig psykisk åkomma bakom beslutet om en skilsmässa så mår barnen ofta bäst av en delad- snarare än en ensam vårdnad. Tyvärr så brukar dock inte alla skilsmässor sluta på detta sätt och i – alltför – många fall så slutar det med att föräldrarna inte alls kan komma överens om vårdnaden och är den ene parten stämmer den andre för att få ensam vårdnad.

Där har vi – förutsatt att den andre motsätter sig denna stämning – en vårdnadstvist och detta är något som man till varje pris ska försöka undvika. En vårdnadstvist är nämligen något som alltid drabbar dem den handlar om – barnen – och en sådan brukar kunna ge sår som dessa för med sig under hela livet. Detta är också den stora anledningen till att alla kommuner i Sverige är tvungna att erbjuda en lösning i form av ett- eller flera samarbetssamtal innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ett samarbetssamtal går – kortfattat – ut på att föräldrarna får sätta sig ned och diskutera tillsammans med utbildad och kunnig personal från Socialtjänsten om det inte är möjligt att på något sätt avstyra ansökan om ensam vårdnad. Ett sätt som ofta fungerar.

Samtalet i fokus

Det som ofta sker vid ett samarbetssamtal är att föräldrarna börjar se saker och ting ur barnens perspektiv snarare än sina egna. Det vill säga; man får inblick i hur uppslitande en vårdnadstvist kan vara och man ser hur skadlig en sådan kan vara för barnen. Ofta så räcker det här för att förhindra att denna vårdnadstvist fortlöper och att föräldrarna i fråga fortsätter den delade vårdnadsformen.

Genom enkla samtal - med fokus på barnen – ledda av professionella människor så kommer man ofta fram till till en lösning som är till gagn för alla inblandade. Det här kan innebära att barnen bor varannan helg hos den ena föräldern medan veckorna spenderas hos den andre etc.

Oavsett så är ensam vårdnad i de allra flesta fall en sämre lösning än vad delad sådan är. En vårdnadstvist baserad på personlig vendetta är ingenting som gynnar någon och att använda barnen som bollträ för att straffa den andre föräldern drabbar alltid i första hand barnen i fråga. Ensam vårdnad ska vara det absolut sista alternativet. Läs mer om familjerätt och relaterade frågor här.

← Äldre inlägg